(HBDT) - Tí kuung kấp diḙ̂n kôô̒ng pơ̭i chất lươ̭ng tốt hơn, pớ ta̒n kác năm tlước ni têểnh măi, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai thư̭c hiḙ̂n tư̒ zái fáp. Tloong di̭, kôông ti nô̭ lư̭c zám thơ̒i zan bất diḙ̂n, kắch diḙ̂n. Kwa di̭, kấp diḙ̂n dám báw an twa̒n, ốn di̭nh, dáp ửng nhu kâ̒w fṷc bṷ xinh hwa̭t pơ̭i xán xwất cho kheéch ha̒ng.


PC Hwa̒ Bi̒nh tấi mă̭nh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thướ xử hotline - zái fáp kwan tloo̭ng nôông kaw dô̭ tin kâ̭i tloong wiḙ̂c kuung kấp diḙ̂n.

Ta̒n kác năm tlớ la̭i khânh ni, chất lươ̭ng diḙ̂n năng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ tư̒ chwiến biển tích kư̭c, dáp ửng ngă̒i ka̒ng tốt hơn nhu kâ̒w xứ zṷng diḙ̂n fṷc bṷ xinh hwa̭t, xán xwất kuố kheéch ha̒ng. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thế Hu̒ng, Fỏ Zảm dôốc PC Hwa̒ Bi̒nh cho hăi: Ta̒n kác năm kwa, kôông ti ta̒ tliến khai tư̒ zái fáp tí nôông kaw dô̭ tin kâ̭i kuung kấp diḙ̂n, nhơ: Hwa̒n thiḙ̂n kẩw tlúc hḙ̂ thôổng lải diḙ̂n an twa̒n, linh hwa̭t, xâi zư̭ng kể hwă̭ch kắch diḙ̂n xếp chôô̒ng ta̒n kác ha̭ng mṷc kôông wiḙ̂c kuố ká năm; xâi zư̭ng fương thức bâ̭n hă̒nh hơ̭p lỉ, dáp ửng tâ̒i tú nhu kâ̒w, chất lươ̭ng kuung kấp diḙ̂n cho kheéch ha̒ng. Zám thơ̒i zan kắch diḙ̂n kheéch ha̒ng tloong kôông tác báw tli̒, xướ chươ̭ lởn, dâ̒w tư xâi zư̭ng. Thư̭c hiḙ̂n bḙ̂ xinh lải diḙ̂n chăng kâ̒n fái kắch diḙ̂n (bḙ̂ xinh hotline) pă̒ng dác áp lư̭c kaw. Dổi vởi lải diḙ̂n 220 kV, kôông ti tích kư̭c áp zṷng kôông ngḙ̂ thi kôông hotline tloong wiḙ̂c báw tli̒ lải diḙ̂n, dẩw nổl kôông tli̒nh mởi, thi kôông kác dươ̒ng zâi zaw chẻw.

Pên keḙnh di̭, kôông ti nôông kaw chất lươ̭ng kôông tác kiếm tla, xướ chươ̭, báw tli̒ lải diḙ̂n, chú dôô̭ng ngăn ngươ̒ xư̭ kổ bă̒ng kắch xứ zṷng kác thiết bi̭ kôông ngḙ̂ nhơ: Camera nhiḙ̂t, thiết bi̭ păl chăng mo̭l lải. Ha̒ng năm, xâi zư̭ng, tố tlức thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá ta̒n fương ản nhă̒m zám thiếw xư̭ kổ tlêênh lải diḙ̂n. Tăng kươ̒ng da̒w ta̭w nhân lư̭c tí la̒ chú kôông ngḙ̂, khai thác, xứ zṷng tlaang thiết bi̭ hiḙ̂n da̭i. Kôô̒ng pơ̭i di̭ la̒ tấi mă̭nh twiên chwiê̒n Nhân zân; la̒ wiḙ̂c pơ̭i chỉnh kwiê̒n tí fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp báw dám an twa̒n hă̒nh laang lải diḙ̂n.

Nhơ̒ ta̒n kác zái fáp tlêênh mo̒ dô̭ tin kâ̭i kuung kấp diḙ̂n ngă̒i kaa̒ng ản nôông kaw. Wiḙ̂c ni̒ thế hiḙ̂n zo̭ kwa kác chí xổ wê̒l xổ lâ̒n bất diḙ̂n pơ̭i thơ̒i zan bất diḙ̂n kuố kheéch ha̒ng ngă̒i kaa̒ng zám. Năm 2020, chí xổ MAIFI (xổ lâ̒n bất diḙ̂n thwảng kwa tluung bi̒nh kuố lải diḙ̂n fân fổi) la̒ 2,058, năm 2021 la̒ 4,2; chí xổ SAIDI (thơ̒i zan bất diḙ̂n tluung bi̒nh kuố lải diḙ̂n fân fổi) năm 2020 la̒ 2.762,9, năm 2021 zám ko̒n 1.634,5; chí xổ SAIFI (xổ lâ̒n bất diḙ̂n tluung bi̒nh kuố lải diḙ̂n fân fổi) năm 2021 la̒ 26,3, năm 2021 zám ko̒n 16,14.

Mă̭c zu̒ i ta̒ da̭t ản tư̒ kết kwá tích kư̭c mé PC Hwa̒ Bi̒nh i kă̭p fái môô̭ch xổ khỏ khăn, ắnh hướng têểnh dô̭ tin kâ̭i kuung kấp diḙ̂n. Thew dôô̒ng chỉ Fỏ Zảm dôốc PC Hwa̒ Bi̒nh, la̒ tính miê̒n nủi, lải diḙ̂n ớ môô̭ch xổ diḙ̂ fương ti tlêênh diḙ̂ hi̒nh hiếm tlớ, zaw thôông chăng thwâ̭n lơ̭i cho dêênh ka̭ nả xắi tha xư̭ kổ bất tư̒ thơ̒i zan tí ti kiếm tla, xứ lỉ. Wiḙ̂c kwi hwă̭ch dô thi̭ chăng dôô̒ng bô̭ pơ̭i kwi hă̭ch lải diḙ̂n, cho dêênh tloong năm tư̒ lâ̒n fái kắch diḙ̂n tí zi chwiến dươ̒ng zâi, thiết bi̭ diḙ̂n. Lải diḙ̂n fân fổi Hwa̒ Bi̒nh zaw chẻw pơ̭i ta̒n kác dươ̒ng zâi 500 kV, 220 kV xwất twiển pớ tla̭m 500 kV, 220 kV Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh, ha̒ng năm fái kắch diḙ̂n tí fṷc bṷ thi kôông, xướ chươ̭ kác dươ̒ng zai ni̒. Wa̒i tha, zấp ni̒ hḙ̂ thôổng lải diḙ̂n fân fổi tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ko̒n tư̒ bất kâ̭p, tỉnh zư̭ foo̒ng chuô kaw, mô xổ kôông ngḙ̂ ko̒n la̭c hâ̭w, mức dô̭ tư̭ dôô̭ng hwả ha̭n chể. Môô̭ch xổ zư̭ ản dâ̒w tư, xướ chươ̭ lởn chăng dủng pơ̭i tiển dô̭ ta̒ dăng kỉ thew kể hwa̭ch kắch diḙ̂n ta̒ xâi zư̭ng cho ká năm, zâ̭n têểnh fái kắch diḙ̂n ziêng lé la̒ tăng kác chí xổ tin kâ̭i.

Tí tiếp tṷc nôông kaw dô̭ tin kâ̭i kuung kấp diḙ̂n, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thể Hu̒ng, Fỏ Zảm dôốc PC Hwa̒ Bi̒nh cho hăi: Kôông ti xḙ chú dôô̭ng xâi zư̭ng kể hwă̭ch kắch diḙ̂n fổi hơ̭p pơ̭i xếp chôô̒ng ta̒n kác kôông wiḙ̂c kuố năm 2023; xâi zư̭ng fương thức bâ̭n hă̒nh lải diḙ̂n fân fổi twa̒n tính năm 2023 dám báw an twa̒n, linh hwa̭t, dáp ửng ản tâ̒i tú nhu kâ̒w, chất lươ̭ng kuung kấp diḙ̂n cho kheéch ha̒ng. Tiếp tṷc dâ̒w tư ta̒n kác zư̭ ản da chiê nổl, tư̭ dôô̭ng hwả mă̭ch woo̒ng tí nôông kaw khá năng kấp diḙ̂n hô̭ tlơ̭ pơ̭i ha̒ khươ̭ kác tla̭m biển áp 110 kV, ta̒n kác dươ̒ng zâi tluung áp kôô̒ng pơ̭i tư̭ dôô̭ng toỏng nguô̒n zư̭ foo̒ng tí dê̒ foo̒ng tlươ̒ng hơ̭p tlêênh lải diḙ̂n xắi tha xư̭ kổ. Xâi zư̭ng, tố tlức thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá fương ản zám thiếw xư̭ kổ tlêênh lải diḙ̂n. Dôô̒ng thơ̒i, tiếp tṷc tấi mă̭nh twiên chwiê̒n Nhân zân chăng bi fa̭m hă̒nh laang an twa̒n lải diḙ̂n kaw áp. Fổi hơ̭p chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp báw dám an twa̒n hă̒nh laang lải diḙ̂n.


KÁC TIN KHÁC


Chi̭ Kha̒ Thi̭ Nâ̭n vươ̭t khỏ bớ mô hi̒nh ruôi kả zâ̒m xeenh va̒ tlôông kâl ăn tlải

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Fṷ nưk tích kư̭c hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zưư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc", tloong nhưửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Van Mai (Mai Châw) dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên fṷ nư̭ tích kư̭c tham za. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fṷ nư̭ vươn lêênh la̒ kinh tể zói, tiêw biếw la̒ hô̭i viên Kha̒ Thi̭ Nâ̭n ớ xỏm Kúm kỏ mô hi̒nh chăn ruôi kả zâ̒m xeenh kết hơ̭p tlôông kâl ăn tlải.