(HBDT) – Chi Kṷc tlướng Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông, lâm xán va̒ thwí xán – Xớ NN&PTNT da̒ kấp zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng nhản hiḙ̂w "Kả Sông Da̒ - Hwa̒ Bi̒nh” cho 3 kơ xớ ruôi tlôô̒ng thwí xán; zẩi chửng nhâ̭n kơ xớ dú diê̒w kiḙ̂n an twa̒n thư̭c fấm cho 8 kơ xớ; xác nhâ̭n kiển thức wê̒l ATTF cho 39 ngươ̒i.

Kôông tác kiếm tla chất lươ̭ng va̒ dám báw ATTF thươ̒ng xwiên ản chủ tloo̭ng. Tiếp tṷc chiến khi thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến xán xwất nôông xán ha̒ng hwả chú lư̭c thew chuô̭i zả tli̭ dám báw an twa̒n thư̭c fấm tloong năm 2019, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính khwáng 35 zwanh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭, tố hơ̭p tác, tlang tla̭i hô̭ za di̒nh dâ̒w tư thâm kanh ruôi kả kwi mô khả lởn, chiểm tí lḙ̂ 55% xổ lôô̒ng ruôi va̒ 67% xán lươ̭ng thwí án kung ửng tha thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i tính. Da̒ kỏ môô̭ch xổ zwanh ngiḙ̂p kỉ kết vởi kác hô̭ ruôi kả lôô̒ng hơ̭p kwi chẩn VietGAP dám ba̒w ATTF, kỉ kết tiêw thṷ xán fấm cho nôông zân, dám báw dâ̒w tha ốn di̭nh

FV


KÁC TIN KHÁC


Da̒ Bắc khát voo̭ng vươn lêênh

(HBDT) – Da̒ bắc la̒ hwiḙ̂n vu̒n kaw kỏ diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên tương dổi dă̭c thu̒, nhê̒w dô̒l, khṷ, khôông, hỏl xen kḙ bi̭ kắch, fả mj, dất kỏ dô̭ chắn bi̒nh kwân 350. Wiḙ̂c ni̒ ó chí gâi tlơ̒ nga̭i cho zaw thôông ma̒ ko̒n la̒ thắch thức cho wiḙ̂c khai thác ta̒i ngwiên va̒ fát chiến kinh tể kuố diḙ̂ fương. Ka̭ ni̒, Da̒ Bác la̒ hwiḙ̂n zwi nhất kuố tính ko̒n la̒ hwiḙ̂n nge̒w zai dwa̭n 2018 – 2020 thew kwiết di̭nh xổ 275 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuổi năm 2019 khwáng 32%, kaw nhất tính, kaw hơn nhê̒w xo mức bi̒nh kwân chung to̒n tính la̒ 11,64%

Cha̒w Lương Xơn hwiḙ̂n Nôông thôn mởi

(HBDT) – Cha̒w xwân 2020, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ môô̭ch tâm thể hwa̒n twa̒n khác xo vởi nhê̒w muô̒ xwân năm tlước khi tất kác kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n dê̒w da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) dang hưởng dêểnh hwiḙ̂n Lương Xơn ản kôông nhâ̭n hwiḙ̂n da̭t chấn NTM.

Kác zwănh ngiḙ̂p dang tích kư̭c thu muô, zái foỏng vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w

(HBDT) – Thew thôông tin bớ Xớ NN&FCNT, kác zwănh ngiḙ̂p, baw gô̒m Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh dang chú dôô̭ng thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho nôông zân