(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019


Nha̒ măi kuố Kôông ti KF La̭c Thwí ta̭i xa̭ Kổ Ngiḙ̂ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho tlêênh 600 law dôô̭ng diḙ̂ fương, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Nướ dâ̒w năm 2019, KT-XH tính tiếp tṷc fát chiến khá kwan. Kinh tể zwi chi̒ mức tăng tlướng khả, ước da̭t 8,07%. Kơ kẩw kinh tể chiến zi̭ch dủng hưởng. Xán xwất nôông ngiḙ̂p fát chiến khả. Tí tloo̭ng nga̒nh nôông, lâm ngiḙ̂p, thwí xán da̭t 20,45%; kôông ngiḙ̂p – xâi zư̭ng 49,44%; zi̭ch vṷ 30,11%. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t khả xo ku̒ng khu vư̭c.

Nhê̒w lỉnh vư̭c kỏ xư̭ chiến dôô̭ng tích kư̭c. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p, Zảm dôốc Xớ NN&PTNT cho mắt: Tloong bổi kánh ti̒nh hi̒nh thơ̒i tiết ziển biển khắc ngiḙ̂t, xán xwất nôông ngiḙ̂p vấn zwi chi̒ ớ mức fát chiến tlung bi̒nh khả. Kác nga̒nh chăn ruôi, tlôô̒ng tlo̭t dê̒w tăng tlướng, zả tli̭ xán xwất tăng 4% xo ku̒ng ki̒. Tính da̒ kỏ 63 xa̭ da̭t chấn Nôông thôn mởi (NTM), bi̒nh kwân da̭t 13,8 tiêw chỉ/ xa̭, da̒ kỏ dơn vi̭ kấp hwiḙ̂n da̭t chấn NTM. Zẩn dâ̒w kác tiêw chỉ bi̒nh kwân miê̒n nủi fiể Bắc, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức chí tiêw Ngi̭ kwiết kuố Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI

6 khảng dâ̒w năm 2019, xán xwất kôông ngiḙ̂p kỏ mức tăng tlướng khả, chí xổ xán xwất tăng 10,3% xo vởi ku̒ng ki̒, zả tli̭ xán xwất da̭t 18.300 tí dôô̒ng, tăng 15,46% xo vởi ku̒ng ki̒. Hwa̭t dôô̭ng kuố kác zwanh ngiḙ̂p, nhất la̒ zwanh ngiḙ̂p dâ̒w tư nước wa̒i ốn di̭nh va̒ fát chiến, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ va̒ chiến zi̭ch kơ kẩw diḙ̂ fương. Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch khả xôi dôô̭ng, tloong ki̒, dỏn tlêênh 2 tliḙ̂w lươ̭t kheéch zu li̭ch, zwanh thu da̭t 1.200 tí dôô̒ng...

Thư̭c hiḙ̂n chú chương zaw wiḙ̂c kṷ thế, gẳn ku̒ng chắch nhiḙ̂m ngươ̒i dửng dâ̒w, tính chủ tloo̭ng khác fṷc nhửng iểw kẻm tloongchí da̭w, diê̒w hă̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác kấp. Tâ̭p chung thảw gơ̭ khỏ khăn, vưởng vắc cho hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh, dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dôô̭ng lư̭c fát chiến. Thew rỉ, kái kách ha̒nh chỉnh môi tlươ̒ng kih zwanh kỏ chiến biển tích kư̭c. Chí xổ năng lư̭c ka̭nh chanh kấp tính tăng 4 bơ̭c xo vởi năm tlước. Lảnh da̭w tính da̒ chí da̭w zái kwiết nhửng nút thắt nhê̒w kôông chi̒nh, zư̭ ản kwan tloo̭ng nhơ zư̭ ản dươ̒ng 435 kết nổl dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh vởi Kwuốc lô̭ 12B đi QL1, zư̭ ản kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2. Tâ̭p chung chí da̭w thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản nơng kấp TF Hwa̒ Bi̒nh thee̒nh dô thi̭ lo̭i II, nơng kấp dô thi̭ khu vư̭c thi̭ chẩn Lương Xơn tlớ thee̒h dô thi̭ lo̭i IV... Xâi zư̭ng kết kẩw ha̭ thơ̒ng dôô̒ng bô̭, kết nổl vớ tha kơ hô̭i khai thác tiê̒m năng, ơ̭i thể fát chiến zu li̭ch, zi̭ch vṷ, dô thi̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n. Lảnh da̭w tính da̒ kỏ nhê̒w kuô̭c la̒ wiḙ̂c vởi kác nha̒ dâ̒w tư chiển lươ̭c tloong va̒ wa̒i nước, chí da̭w kác nga̒nh, diḙ̂ fương hổ chơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư ngiên kửw, khai thác zư̭ ản dâ̒w tư baw nhửng lỉnh vư̭c kỏ tiê̒m năng, lơ̭i thể, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến mởi...

Kác lỉnh vư̭c văn hwả, xa̭ hô̭i, i tể, khwa hoo̭c kôông ngḙ̂, law dôô̭ng, wiḙ̂c la̒ da̭t kết kwá tích kư̭c, an xinh xa̭ hô̭i, KF-AN ản dám báw, hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i ản tăng kươ̒ng vớ rôô̭ng.

Ta̭i kuô̭c ho̭p deẻnh zả ti̒nh hi̒nh 6 khảng dâ̒w năm 2019, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí nhẩn meḙnh: Nướ chă̭ng dươ̒ng năm 2019 da̒ kwa, nhửng kết kwá da̭t ản tloong kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n, hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ va̒ thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ KT-XH la̒ kwan tloo̭ng. Vấn ko̒n nhửng iểw kẻm, khỏ khăn, đô̒ng chỉ chí da̭w kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTQ va̒ kác tố chức CT-XH fát kwiết liḙ̂t dối mởi fương thức lảnh da̭w, thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp xâi zư̭ng Dáng, chấn bi̭ tốt cho Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp. Nơng kaw tỉnh năng dôô̭ng kuố kác kơ kwan ha̒nh chỉnh Nha̒ nước. Tâ̭p cung thả gơ̭ khỏ khăn, nút thắt kán tlớ, kwiết tâm thư̭c hiḙ̂n ớ mức kaw nhất kác chí tiêw KT-XH năm 2019. Vởi kwiết tam kaw, xư̭ baw kuo̭c kuố ká hḙ̂ thông chỉnh tli̭ dớ tính ta bứt fả, fát chiến meḙnh năm 2019 va̒ nhửng năm tiếp thew.

Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi xán xwất xán fấm chú lư̭c tloong lỉnh vư̭c tlôô̒ng tlo̭t

(HBDT) – Ngă̒i 13/6/2014, BTV Tính wí ban ha̒nh Ngi̭kwiết (NQ) xổ 10-NQ/TU wê̒l fát chiến xám xwất môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2014 – 2020. Tlêênh kơ xớ NQ, Ban kản xư̭ Dáng UBND tính da̒ lảnh da̭w UBND tính chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn kṷ thế hwả kác nô̭i zung NQ, ban ha̒nh chỉnh xách hổ chơ̭ fát chiến môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t chú lư̭c. Kác diḙ̂ fương xăiư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch kṷ thế fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng dă̭c diếm, lơ̭i thể kuố tư̒ng vu̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n.

Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

3 kơ xớ ản kấp zẩi chửng nhâ̭n kả Khôông Da̒ - Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Chi Kṷc tlướng Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông, lâm xán va̒ thwí xán – Xớ NN&PTNT da̒ kấp zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng nhản hiḙ̂w "Kả Sông Da̒ - Hwa̒ Bi̒nh” cho 3 kơ xớ ruôi tlôô̒ng thwí xán; zẩi chửng nhâ̭n kơ xớ dú diê̒w kiḙ̂n an twa̒n thư̭c fấm cho 8 kơ xớ; xác nhâ̭n kiển thức wê̒l ATTF cho 39 ngươ̒i.