(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.Fiên chơ̭ "Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa” xa̭ Tứ Nê (Tân La̭c) thu hút dôôngg ngươ̒i zân tham kwan, muô khẳm.

Thew như  thôông lḙ̂, baw khảng 8, 9 ha̒ng năm, Tlung tâm xúc tiển dâ̒w tư, zu li̭ch va̒ thương ma̭i tính lḙ fổi hơ̭p UBND kác hwiḙ̂n chién khai hwa̭t dôô̭ng Chương chi̒nh dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa nhơ kể hwă̭ch da̒ dê̒ tha. Năm 2018, Chương chi̒nh lươ̭ cho̭n thư̭c hiḙ̂n ta̭i 5 diếm: xa̭ Pa̒ Ko̒, Noong Luông (Mai Châw), xa̭ Fong Fủ, Tứ Nê (Tân La̭c), xa̭ Zủng Fong (Kaw Fong). Mối fiên chơ̭ kỏ xư̭ tham za kuố 15 zwanh ngiḙ̂p, kwi mô 25 zan ha̒ng. 100% ha̒ng hwả zởi thiḙ̂w, tlưng bă̒i ta̭i fiên chơ̭ kỏ xwất xử Viḙ̂t Nam, ản fép lưw thôông hơ̭p fáp tlêênh thi̭ tlươ̒ng va̒ kỏ chất lươ̭ng tốt.
Ớ fiên chơ̭ "Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa” xa̭ Tứ Nê (Tân La̭c), dâ̒n tôi da̒ kă̭p ba̒ Bu̒i Thi̭ Fin, xỏm Nen, xan Thanh Hổi. Ba̒ Fin bui bé cho mắt: La̒ ngươ̒i zân khi mắt kỏ chương chi̒nh, tôi vô ku̒ng hảw hức. Khâw khi tham kwan kác zan ha̒ng, tôi thẩi da fâ̒n kác xán fấm  fu̒ hơ̭p vởi thi̭ hiểw va̒ khá năng muô khẳm kuố ngươ̒i zân nôông thôn. Nhất la̒ kỏ thêm nhửng xán fấm mang dă̭c chưng vu̒ng miê̒n, baảnh va̒ zởi thiḙ̂w xán fấm zḙ̂t thố kấm kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn, Tân La̭c, zan ha̒ng nôông xán diḙ̂ fương... Ba̒ Fin cho ră̒ng, nểw xo xảnh vởi kác kướ ha̒ng kinh zwanh tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̒ zả ká ớ ni kỏ fâ̒n ưw da̭i hơn
Ta̭i fiên chơ̭  "Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa” ớ xa̭ Noong Luông (Mai Châw), ôông Ngâ̒n Văn Ziển ớ xỏm Noong Luông chiê xé: Kỏ nhửng thử nh chăn, ga, gổi, dḙ̂m, xoong, châ̭w... khi̒ kâ̒n ngươ̒i zân dâ̒n tôi fái di xamởi kỏ dớ muô. Thâ̭t măl, fiên chơ̭ da̒ dươ xán fấm ha̒ng hwả wê̒l kânh, zúp ba̒ kon vu̒ng xâw, vu̒ng xa muô khẳm ản ha̒ng hwả chất lươ̭ng bê̒n, dḙp, zả ká fái chăng ngăi ta̭i xa̭ mêê̒nh.
Da̒ kỏ ha̒ng chṷc zwanh ngiḙ̂p, nha̒ xán xwất dôô̒ng ha̒nh xuốt nhê̒w năm vởi Chương chi̒nh, nhơ Kôông ti kinh zwanh ha̒ng gổm xử Hái Fo̒ng, Kôông ti TNHH Lṷc ngiḙ̂p Tha̒nh (La̭c Sơn)... Ngă̒i ka̭ng kỏ nhê̒w zwanh ngiḙ̂p, nha̒ xán xwất tloong va̒ wi̒a tính tham za Chương chi̒nh va̒ kung ửng ha̒ng hwả da da̭ng va̒ zô̒i za̒w wê̒l xổ lươ̭ng. Nha̒ xán xwất chủ tloo̭ng zư̭ zi̒n chất lươ̭ng xán fấm, dáp ửng xư̭ ha̒i loo̒ng kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng. Zwanh thu bớ wiḙ̂c baảnh ha̒ng tloong chương chi̒nh, thew bảw kảw kuố kác zwanh ngiḙ̂p tham za dê̒w tăng kwa ha̒ng năm, bi̒nh kwân tăng bớ 1,5 – 2 lâ̒n.
Dôô̒ng chỉ Chu Văn Thẳng, Fỏ zảm dôốc Tlung tâm Xúc tiển dâ̒w tư, thương mai va̒ zu li̭ch tính cho mắt: Bớ năm 2009 dêểnh ka̭ ni̒, tính da̒ tố chức 34 fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa ta̭i kác hwiḙ̂n La̭c Xơn, Tân La̭c, iên thwí, La̭c thwí, Da̒ Bắc, Mai Châw, Kaw Fong. Tloong rỉ 18 fiên chơ̭ nă̒m tloong  Chương chi̒nh Xúc tiển thương ma̭i kwuốc za năm 2012, bớ năm 2014 – 2018 kỏ tôống kinh fỉ khânh 2,4 tí dôô̒ng. Chương chi̒nh xḙ tiếp tṷc nổl za̒i tloong năm 2019 vởi kể hwă̭ch tố chức ít nhất 4 fiên chơ̭ wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa. Kác diḙ̂ fương luôn za̒nh xư̭ kwan tâm dêểnh kuô̭c vâ̭n dôô̭ng ng  "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam”. Mă̭t khác kác dơ̭t baảnh ha̒ng ngă̒i ka̭ng thu hút dôông ngươ̒i zân tham kwan, muô khẳm bước dâ̒w ta̭w zư̭ng ản niê̒m tin kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng dổi vởi kác xán fấm ha̒ng hwả xán xwất tloong nước. Khâw mối năm tố chức thư̭c hiḙ̂n chât slươ̭ng kuố Chương chi̒nh ngă̒i ka̭ng ản nơng kaw. Mối năm kác fiên chơ̭ tố chức ớ kṷm khác kha̒, fân dê̒w kơ hô̭i cho mối vu̒ng, dôô̒ng thơ̒i tăng khức lan twá kuố Chương chi̒nh, tiên chiê̒n kỏ hiḙ̂w kwá kuô̭c vâ̭n dôô̭ng  "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t 
Nam”

Bu̒i Minh

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kaw Fong fẩn dẩw dươxán fấm OCOP vươn xa

(HBDT) – Năm 2019, hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ 5 xán fấm ản kôông nhâ̭n da̭t tiêw chấn OCOP, tloong ri 2 xán fấm da̭t 4 khaw, gô̒m: Kam kwa̒ tăng kaw kấp kuố HTX Ha̒ Fong; 3 xán fấm da̭t 3 khaw gô̒m: Dác kam thươi lêênh men kuố HTX Ha̒ Fong. Thew deẻnh zả, xán fấm OCOP kuố hwiḙ̂n Kaw Fong chất lươ̭ng tốt, hi̒nh thức, mâ̭w ma̭ dḙp, kỏ khức kă̭nh chănh kaw. Năm 2020, hwiḙ̂n dê̒ tha mṷc tiêw nêơng ha̭ng tiêw chấn, fẩn dẩw 2 xán fấm tiê̒m năng dê̒ ngi̭ Tlung ương deẻnh zả kôông nhâ̭n xán fấm da̭t 5 khaw; kác xán fấm ản kôông nhâ̭n 3 khaw nơơng lêênh 4 khaw va̒ kỏ thêm 3 xán fấm da̭t OCOP kấp tính.

Chú dôô̭ng diê̒w tiết tác hơ̭p lỉ, dám báw fṷc vṷ xán xwất vṷ xwân

(HBDT) – Thwe xổ liḙ̂w kuố Xớ NN&FCNT, dêểnh thơ̒i diếm ni̒, to̒n tính muôl kẩl ản tlêênh 15.400 ha lo̭ (da̭t 100% kể hwă̭ch), la̒ kó lâ̒n 1 tlêênh 1.700ha, khwáng tlêênh 11% ziḙ̂n tích. Kác diḙ̂ fương muôl tlêênh 7.600 ha rố da̭t 42% kể hwă̭ch, tlêênh 2.500 ha la̭c, da̭t tlêênh 80% kể hwă̭ch. Ka̭ ni̒ lươ̭c tác tích tlêênh kác hô̒ kaw hơn xo ku̒ng ki̒, dám báw fṷc vṷ thưởi tlêênh 90% ziḙ̂n tích zew tlôô̒ng lo̭ vṷ xwân.