(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.


Lảnh da̭w HTX Zương Nam, xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí tlaw dối vởi tha̒nh viên HTX wê̒l ki̭ thwâ̭t chăm xoóc kâl kam dám báw an twa̒n thư̭c fấm

Khâw nhê̒w năm lăn lô̭n vởi ngê̒ nôông, xán xwất thiểw kwi kú, manh mủn, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ chăng ốn di̭nh, eenh Zương Ngo̭c Chức ấp ú ỉ tướng thee̒nh lâ̭p HTX dớ chiến bớ xán xwất lé loi tha̒nh xán xwất ha̒ng hwả tâ̭p chung, hiḙ̂w kwá kaw. Thew rỉ, 8 tha̒nh viên kỏ chung xi ngi̭ da̒ tư̭ ngwiḙ̂n tṷ ho̭p. Khảng 6/2017, HTX Zương Nam chỉnh thức ản tha̒nh lâ̭p di baw hwa̭t dôô̭ng zo eeng Zương Ngo̭c Chức la̒ zảm dôốc. Nga̒nh ngê̒ chỉnh la̒ tlôông, kinh zwanh xán fấm kâl ăn tlải kỏ mủ, tlôông che̒, tôống ziḙ̂n tích 13ha, tloong rỉ 8 ha kam zôổng CS1, 4 ha bưới kác lo̭i, nhất la̒ bướ Ziḙ̂n va̒ 1 ha che̒.

Bớ khi̒ di baw hwa̭t dôô̭ng, HTX luôn ản kác kấp, kác nga̒nh kwan tâm, úng hô̭. Tloong rỉ Liên minh HTX tính da̒ hổ chơ̭ 15 tliḙ̂w dôô̒ng. Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n thươ̒ng xwiên hổ chơ̭ wê̒l ki̭ thwâ̭t, ta̭w diê̒w kiḙ̂n tham za kác lớp tâ̭p hwẩn va̒ tham kwan môô̭ch xổ mô hi̒nh xán xwất – kinh zwanh hiḙ̂w kwá.

Zảm dôốc Zương Ngo̭c Chức chiê xé: Xác di̭nh chất lươ̭ng xán fấm, niê̒m tin kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng la̒ iểw tổ kwiết di̭nh dêểnh xư̭ fát chiến bê̒n vưng kuố HTX, zo thể tloong kwi chi̒nh chăm xoóc kâl tlôô̒ng, nhất la̒ kâl kam, kác tha̒nh viên luôn koi tloo̭ng xán xwất xă̭ch, ha̭n chể xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t. Dớ ruôi kâl kam xinh tlướng tốt, cho năng xwất kaw, kác tha̒nh viên thươ̒ng xwiên cho kam "ăn” dâ̭w tương va̒ zu̒ng chể fấm xinh hoo̭c như ngâm kú kơng, tói, ớt fun cho kâl dớ foo̒ng tlư̒ khu bêḙ̂nh.

Vṷ năm 2018, ziḙ̂n tích kinh zwanh kuố HTX Nam Zương da̭t xán lươ̭ng 100 tẩn kam tlải dám baw an twa̒n thư̭c fấm kung kấp cho thi̭ tlươ̒ng thú dô va̒ baw kác xiêw thi̭ lởn nhơ BigC, Lotte... Tôống zwanh thu HTX da̭t tlêênh 4 tí dôô̒ng, thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ 5 – 6 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng. HTX Nam Zương ản Liên minh HTX tính kôông nhâ̭n la̒ diến hi̒nh tiên tiên tiển.

Năm năi thơ̒i tiết ziển biển bất thươ̒ng, ánh hướng dêểnh xán xwất, HTX zư̭ kiển thu tlêênh 100 tẩn kam tlải, ka̭ ni̒ da̒ kỏ môô̭ch xổ kôông ti ớ Ha̒ Nô̭i liên kết dă̭ch haa̒ng. Bớ hiḙ̂w kwá zoong la̭i, vươ̒ rô̒i da̒ kỏ thêm 2 thă̒nh viên tư̭ ngwiḙ̂n baw HTX. Tloong thơ̒i zan dêểnh dâ̒n tôi kỏ hưởng fát chiến thêm tha̒nh viên va̒ dươ to̒n bô̭ ziḙ̂n tích kam kố HTX tlôông thew kwi chi̒nh VietGAP. Dâ̒n tôi moong muổn kác kấp, ngă̒n kwan tâm kỏ chỉnh xắch ưw da̭i dâ̒w tư, zúp HTX thwâ̭n lơ̭i hơn tloong xán xwất, kinh zwanh” - Zảm dôốc Zương Ngo̭c Chức chiê xé

Thu Hiê̒n


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Tân La̭c: Chiến voo̭ng bớ mô hi̒nh tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh

(HBDT) – Năm 2016, Tlung tâm Khwiển nôông tính chiến khai zư̭ ản "xâi zư̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i xa̭ Tứ Nê va̒ Fủ Vinh (Tân La̭c). Tôống ziḙ̂n tích zư̭ ản 38 ha, kỏ 20 hô̭ tham za. Khâw 4 năm chiến khai, zư̭ ản deẻnh zả tí lḙ̂ kâl khôổng bớ 95 – 98%, kâl kon xinh tlướng dôô̒ng dê̒w, chiê̒w kaw bút ngo̭n bớ 10 – 12m, dươ̒ng kỉnh kôốc bớ 15 - 20cm.