(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭.

Hô̭i dôô̒ng thấm di̭nh xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM kuố tính da̒ thấm di̭nh, bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM dơ̭t 2 năm 2019 gô̒m các xa̭: Hiê̒n Lương, Ha̒w Lỉ hwiḙ̂n Da̒ Bắc; Xăm Khwe̒, Na̒ Fo̒n hwiḙ̂n Mai Châw; An Bi̒nh, Khwan Zṷ hwiḙ̂n La̭c Thwí; Xơn Thwí (Kim Bôi), Tlung Xơn, Tiển Xơn, Hơ̭p Châw (Lương Xơn).
Tloong 9 năm chiến khai thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM, bô̭ mă̭t nôông thôn kác xa̭ da̒ thăi dối dảng kế. Năm 2011, bi̒nh kwân kác xa̭ da̭t 4,45 tiêw chỉ; thu nhâ̭p bi̒nh kwân 11 xa̭ da̭t 9,4 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w bi̒nh kwân la̒ 23,3%. Dêểnh hết năm 2019, kác xa̭ da̭t 19 tiêw chỉ; bi̒nh kwân kác xa̭ tăng 1,62 tiêw chỉ, thu nhâ̭p bi̒nh kwân da̭t 34,2 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm; tí lḙ̂ hô̭ nge̒w la̒ 8,3%... Kết kwá lể ỉ kiển ngươ̒i zân, kỏ tlêênh 95% ngươ̒i zân 11 xa̭ nhất chỉ kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM.
Kết kwá bó fiểw da̭t 100%, kác xa̭ dú diê̒w kiḙ̂n da̭t xa̭ NTM.

* BTC Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM zai dwa̭n 2010 – 2020 va̒ tôn vinh, khen thướng kác tâ̭p thế, kả nhân, foo̒n tla̒w tiêw biếw thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w "Tính Hwa̒ Bi̒nh chung khức xâi zư̭ng NTM” zai dwan 2016 – 2020 tố chức ho̭p ba̒n wê̒l tiển dô̭ nô̭i zung kôông tác tố chức.
Ta̭i kuô̭c ho̭p, lẳnh da̭w Xớ NNFCNT, kơ kwan thươ̒ng chư̭c chương chi̒nh, da̒ bảw kảw tiển dô̭,nô̭i zung kôông tác tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết. Thew rỉ hô̭i ngi̭ zư̭ kiển tố chức baw ngă̒i 8/10/2019 ta̭i Kung văn hwả tính, kỏ khwáng 400 da̭i biếw va̒ kheéch mơ̒i. Ta̭i ni xḙ tlưng bă̒i 11 zan ha̒ng zởi thiḙ̂w kác xán fấm nôông ngiḙ̂p, OCOP dă̭c chưng tiêw biếw kuố kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ ta̭i sánh Kung van hwả tính. Xớ NNFCNT  da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ TT&CT xâi zư̭ng kí iểw 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM zai dwa̭n 2010 – 2020; Bảw hwa̒ Bi̒nh fát hă̒nh xổ bảw dă̭c biḙ̂t fṷc vṷ hô̭i ngi̭; Da̒i FT-CH xâi zư̭ng foỏng  xư̭ fát chư̭c tiếp ta̭i hô̭i ngi̭, chiê̒n hi̒nh chư̭c tiếp hô̭i ngi̭...
Ta̭i kuô̭c ho̭p, kác tha̒nh viên BTC da̒ tháw lwâ̭n wê̒l ki̭ch bán chương chi̒nh tôống kết, tha̒nh fâ̒n kheéch mơ̒i, kôông tác thi duô khen thướng...
Fát biếw kết lwâ̭n, dôô̒ng chỉ Ngiwḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng thấm di̭nh gi nhâ̭n va̒ deẻnh zả kaw kết kwá xâi zư̭ng NTM kuố 11 xa̭. Dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch iêw kâ̒w kác xớ, ngă̒nh ra̒ xwát la̭i tiêw chỉ zo ngă̒nh fṷ chắch khâw khi thư̭c hiḙ̂n xáp nhâ̭p xa̭. Kác hwiḙ̂n chí da̭w kác xa̭ ản kôông nhâ̭n tiếp tṷc nơng kaw chất lươ̭ng ká tiêw chỉ da̒ da̭t. Dăc biḙ̂t hwiḙ̂n Lương Xơn fổi hơ̭p vởi kác xớ, ngă̒nh hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ dê̒ ngi̭ Thú tưởng Chỉnh fú kôông nhâ̭n hwiḙ̂n da̭t chấn NTM...
Wê̒l tiển dô̭, nô̭i zung kôông tác tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm kơ bán da̒ hwa̒n thă̒nh. Dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính iêw kâ̒w, kác thă̒nh viên BTC kăn kử iêw kâ̒w va̒ nô̭i zung kôông wiḙ̂c kṷ thế da̒ ản fân kôông thư̭c hiḙ̂n bảm xát kác nô̭i zung chương chi̒nh, ra̒ xwát kác ba̒i tham lwâ̭n dám báw thơ̒i zan hô̭i ngi̭, kác hwiḙ̂n chưng bă̒i kác zan ha̒ng xinh dôô̭ng; dám báw tốt kôông tác ANCT, an twa̒n bên tloong, bên wí khu vư̭c tố chức hô̭i ngi̭ va̒ VXATTF.

Dinh Thẳng

KÁC TIN KHÁC


7 khaảng, kỏ tlêênh 280 zwănh ngiḙ̂p thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính fát chiến ká wê̒l xổ lươ̭ng va̒ chất lươ̭ng. Xổ lươ̭ng zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâpk haa̒ng năm kỏ chiê̒w hưởng za tăng.

Tòn tính ước kỏ 260 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) - Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, UBNZ tính da̒ chí da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng, UBVNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tiếp tṷc dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư; dôô̒ng thơ̒i, tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p tloong kwả chi̒nh zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh va̒ hổ chơ̭ thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư.

Tlêênh 18.260 tí dôô̒ng dăng kỉ dâ̒w tư baw hwiḙ̂n

(HBDT) - Tloong rỉ kỏ 30 zư̭ ản daang di baw xán xwất, kinh zwănh, chiể, 51,7% tôống xổ zư̭ ản; kác zư̭ ản ko̒n la̭i dang hwa̒n thiḙ̂n thú tṷc dâ̒w tư, la̒ thú tṷc thê dất, thu hô̒i dất, zái foỏng mă̭t bă̒ng, dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thơơ̒ng… dám báw thew tiển dô̭ zư̭ kiển

Ta̭w bước chiến thư̭c hiḙ̂n kác zư̭ ản dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Thew deẻnh zả kuố kác chwiên za kinh tể, vởi vi̭ chỉ kwan tloo̭ng tiếp záp thú dô Ha̒ Nô̭i, kướ ngo̭ khu vư̭c Tâi Bắc, kỏ tiê̒m năng rất lởn wê̒l fát chiến zu li̭ch.

Chiến dối tlêênh 1.500ha dất tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá

(HBDT) – Thơ̒i zan vươ̒ rô̒i, ngă̒nh NN&FCNT da̒ dôn dôốc kác diḙ̂ fương tích kư̭c thư̭c hiḙ̂n kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ dớ nơơng kaw hiḙ̂w kwá xán xwất. Tloong zai dwa̭n 2018 - 2020, to̒n tính da̒ zô̒n dối ản 2.057,5 ha, bước dâ̒w khắc fṷc ản tính tlaa̭ng mănh mủn wê̒l dôô̒ng na̒ kuố kác hô̭i viên.