Chiều 14/5, UBND tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh trí thức khoa học công nghệ (KHCN) tiêu biểu tỉnh Hoà Bình lần thứ II, năm 2024. Tới dự có các đồng chí: Viện sĩ.GS.TSKH Đặng Vũ Minh, nguyên Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khoá VIII; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Viện sĩ.GS.TSKH Đặng Vũ Minh và đồng chí Nguyễn Văn Toàn,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận danh hiệu và bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.


Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận danh hiệu và bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh đã tham gia tích cực, có những đóng góp to lớn, hiệu quả vào việc tư vấn, phản biện, nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề lớn, quan trọng về KH&CN, phát triển KT-XH của tỉnh. Việc tôn vinh trí thức có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức; ghi nhận, biểu dương các trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.

Sau gần 2 năm tổ chức phát động và triển khai, cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn trí thức KHCN tiêu biểu đã nhận được 40 hồ sơ của các cá nhân là các trí thức KHCN, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý đang sống, làm việc, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình gửi tham gia xét chọn, tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ II, năm 2024.

Với phương pháp làm việc khách quan, minh bạch, trải qua các vòng thẩm định, bỏ phiếu kín. Hội đồng đã lựa chọn được 35 cá nhân để tôn vinh, là trí thức có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, có uy tín trong nội bộ tổ chức, cơ quan và có uy tín với đội ngũ trí thức của ngành, lĩnh vực, địa phương để đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định số trí thức đạt tiêu chuẩn trí thức KHCN tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ II, năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và biểu dương các kết quả, thành tích của đội ngũ trí thức tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt thực hiện sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đội ngũ trí thức.

Đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, chủ động tham gia nghiên cứu nâng cao năng lực, tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức, ngày càng gắn bó mật thiết với công nhân, nông dân là lực lượng đi đầu trong sáng tạo khoa học; phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức đóng góp nhiều hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ, chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực sự trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của trí thức KHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức KHCN; tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia trong và ngoài tỉnh, tích cực tham gia tư vấn, phản biện, hoạch định chính sách và thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất của địa phương, hoạt động của ngành. Chú trọng đưa các kết quả nghiên cứu, sáng tạo vào thực tiễn. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có những thành tích tiêu biểu trong nghiên cứu, học tập và đời sống để khích lệ phát triển phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Tại Lễ tôn vinh đã công bố Quyết định công nhận danh hiệu và bằng khen của UBND tỉnh đối với 35 trí thức KHCN tiêu biểu tỉnh Hoà Bình lần thứ II, năm 2024.


Hồng Trung

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục