Ngày 15/5, Huyện uỷ Lạc Sơn tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024); đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .


Lãnh đạo Huyện uỷ Lạc Sơn trao giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc có thành tích tiêu biểu trong trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

3 năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện quyết liệt; chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng cao, đóng góp quan trọng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, đoàn thể, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Một số khó khăn, hạn chế trong việc "học” gắn với "làm theo” Bác cũng được phân tích, làm rõ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Huyện ủy Lạc Sơn đã tặng giấy khen 10 tập thể, 7 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.


Bùi Minh

Các tin khác


Xã Kim Bôi xây dựng “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Sau gần 1 năm triển khai mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi đã tạo chuyển biến tích cực. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được nâng cao, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thông cáo báo chí số 4 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Buổi chiều thứ tư, ngày 22/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Huyện uỷ Lạc Thuỷ: Sơ, tổng kết 3 kết luận, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và tỉnh  

Ngày 21/5, Huyện uỷ Lạc Thuỷ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.”

[Infographic] Danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Sau khi bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII hiện có 16 Ủy viên Bộ Chính trị.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 439/QĐ-TTg về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.

Thành phố Hoà Bình: Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các quy định về quản lý đất đai, đô thị

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ lãnh đạo quản lý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 (NQ 03). Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, Thành ủy Hòa Bình đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục