(HBĐT) - TP Hòa Bình có dự án đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và vốn ngoài ngân sách nhiều nhất tỉnh. Trong đó, nhiều công trình trọng điểm có tác động lớn tới phát triển KT-XH của thành phố và tỉnh. Việc triển khai các dự án thường đi liền với những khó khăn, phức tạp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT, GPMB), bởi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi gia đình. Chính vì vậy, GPMB được cấp ủy, chính quyền thành phố xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.Thời gian qua, TP Hòa Bình quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Sau sáp nhập TP Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn, Thành ủy đã ban hành Quyết định số 58-QĐ/TH.U, ngày 21/10/2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT, HT&TĐC) TP Hòa Bình. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Thành ủy xây dựng Phương án số 01-PA/TH.U, ngày 14/4/2021 về tổ chức thực hiện công tác BT, HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Theo đó, xác định cơ quan chỉ đạo công tác GPMB là BCĐ công tác BT, HT&TĐC; cơ quan tổ chức thực hiện gồm: Hội đồng BT, HT&TĐC; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; cơ quan thẩm định phương án BT, HT&TĐC; trường hợp cần thiết sẽ thành lập tổ công tác để tập trung giải quyết, tháo gỡ. Trên cơ sở quy chế làm việc, BCĐ thường xuyên theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác BT, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

9 tháng qua, Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố tập trung thực hiện GPMB 81 dự án, bao gồm các dự án chuyển tiếp năm 2020 và dự án mới nhận năm 2021. Trong số này có nhiều công trình, dự án lớn, trọng điểm như: Cầu Hòa Bình 2; đường Hoàng Văn Thụ; đường 435; các cụm công nghiệp: Tiên Tiến, Yên Mông, Chăm Mát - Dân Chủ; khu công nghiệp Yên Quang; Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng; khu đô thị (KĐT) Trung Minh A; KĐT mới Geleximco; KĐT sinh thái cấp cao Yên Quang; KĐT sinh thái Trung Minh - Geleximco; các dự án nhà ở thương mại và các dự án đấu giá đất. .Đến nay, thành phố đã ban hành 63 quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền trên 169 tỷ đồng, tổng kinh phí chi trả trên 245 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, tăng hơn 10 dự án. Các dự án trọng điểm đã đạt 95% khối lượng công việc về GPMB và chi trả chính sách bồi thường.

Báo cáo UBND tỉnh tại nhiều cuộc họp, đồng chí Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình cho biết: Công tác GPMB được Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với những hộ dân phải thu hồi đất. Các phòng, ban, tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện GPMB. Đối với những trường hợp cố tình gây khó khăn đã phải áp dụng những biện pháp cứng rắn. Hầu như tuần nào thành phố cũng phải tổ chức cưỡng chế, đi liền với đó là nhận những thông tin, ý kiến trái chiều của người dân. Do vậy, thành phố rất mong được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Từ sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, công tác GPMB của thành phố có những chuyển biến tích cực, nhiều điểm nóng được tháo gỡ, tiến độ GPMB một số dự án trọng điểm đã đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, BCĐ công tác BT, HT&TĐC thành phố đánh giá, hiện vẫn còn hạn chế nhất định như: Một số dự án phát triển KT-XH, dự án xây dựng các KĐT, hạ tầng khu đấu giá đất ở còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Năng lực tài chính của một số chủ đầu tư hạn chế, không đáp ứng kinh phí chi trả cho công tác BT, GPMB, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, phát sinh vướng mắc từ phía người dân. Việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư (TĐC) chưa đáp ứng yêu cầu công tác GPMB...

Dự án khu công nghiệp Yên Quang là một ví dụ. Dự án có tổng diện tích 200 ha. Giai đoạn 1 thực hiện thông báo thu hồi đất diện tích 37,2 ha. Thành phố đã ban hành 8 quyết định thu hồi đất với diện tích 28,9 ha; tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Hiện tiếp tục triển khai GPMB 64 ha đất nông nghiệp. Song, dự án gặp vướng mắc do chưa có khu TĐC nên chưa thực hiện được công tác GPMB. Việc xác định nguồn gốc đất, loại đất ở địa phương gặp nhiều trở ngại, không đủ điều kiện lập phương án BT, GPMB. Hay dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất ở dân cư Thịnh Lang, còn nhiều hộ không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với lý do đơn giá đất chưa thỏa đáng. UBND thành phố đã phải ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 7 hộ.

Thời gian tới, trên địa bàn thành phố có nhiều dự án, công trình cần phải GPMB, vì vậy, khối lượng công việc BT, HT&TĐC sẽ rất lớn. Để đổi mới tư duy, phương pháp trong công tác quản lý đất và GPMB, góp phần thu hút đầu tư, không để phát sinh điểm nóng do nguyên nhân từ đất đai, thu hồi, GPMB và đảm bảo ổn định cuộc sống cho người có đất bị thu hồi, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TH.U, ngày 21/6/2021 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai và GPMB trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 - 2025". Việc triển khai thực hiện nghị quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; nâng cao năng lực, trình độ, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp trong công tác quản lý đất đai, GPMB, đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, đúng trình tự, thủ tục, chế độ, chính sách. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm về đất đai; đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án; hạn chế đơn thư, khiếu nại của người dân bị thu hồi đất.


Bình Giang

Các tin khác


Điều chỉnh phụ tải, giảm áp lực cho lưới điện

(HBĐT) - Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp (DN), khách hàng lớn tham gia thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Điều này không chỉ giúp DN giảm chi phí đầu tư, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, nhất là trong mùa nắng nóng.

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã rau củ quả xã Nhân Mỹ

(HBĐT) - Nhận thấy trên thị trường sản phẩm rau, củ, quả không đáp ứng đủ nhu cầu, anh Bùi Hùng Bạo ở xóm Cò, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đã vận động 20 hộ dân chung tay thành lập mô hình hợp tác xã (HTX) rau củ quả. Hoạt động của HTX đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân địa phương.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng - Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra những chủ trương lớn phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể, Nghị quyết Ðại hội XIII nêu rõ: phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(HBĐT) - Ngày 8/6, Ban Kinh tế -  Ngân sách (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị.

Diễn đàn về phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp 

(HBĐT) - Ngày 6/6, tại TP Hoà Bình, Sở NN&PTNT tổ chức diễn đàn "Sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, điểm nghẽn trong phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp và giải pháp khắc phục”.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục