Cán bộ Hội LHPN tỉnh gặp gỡ, ôn lại truyền thống của Hội LHPN Việt Nam.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh gặp gỡ, ôn lại truyền thống của Hội LHPN Việt Nam.

(HBĐT) - Xây dựng nông thôn mới (NTM) đang là phong trào sôi nổi, rộng khắp ở hầu hết các xã, phường trong tỉnh. Gắn tiêu chí xây dựng NTM với hoạt động của Hội là một trong những hoạt động thiết thực của Hội LHPN tỉnh trong thời gian qua. Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2012), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về vai trò của Hội phụ nữ trong phong trào thi đua “Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”.

 

PV: Xin đồng chí đánh giá về vai trò của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”?  

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh: Gắn tiêu chí xây dựng NTM với các tiêu chí, phong trào thi đua, CVĐ đó là một trong những yêu cầu đối với các cơ sở Hội trong quá trình tham gia xây dựng NTM. Mục đích là thông qua các tiêu chí, phong trào, CVĐ này của hội, địa phương huy động sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở tất cả các cấp hội, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng NTM; đề cao vai trò trách nhiệm của chị em trong thực hiện các nội dung của chương trình. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ gương mẫu tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống đường giao thông thôn xóm, công trình nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, xử lý môi trường. Đến nay, các địa phương đã cụ thể hóa nhữngnội dung thực hiện bằng các chỉ tiêu: 100% cơ sở hội đăng ký giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ, góp phần thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo; 100% Hội PN các xã, thị trấn phát động CVĐ 5 không, 3 sạch; 100% cơ sở hội có công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM, có CLB VHVN-TDTT, duy trì hiệu quả hoạt động tủ sách phụ nữ; 100% cơ sở hội phấn đấu đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.  

PV: Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”, các cấp Hội PN trong tỉnh đã có những hoạt động cụ thể, trọng tâm, hoạt động “điểm nhấn”như thế nào thưa đồng chí?   

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh: Các hoạt động và những việc làm cụ thể, thiết thực mà các cấp Hội PN triển khai thực hiện như: chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; tuyên truyền, hướng dẫn hội viên đăng ký thực hiện phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với việc học tập và làm theo gương Bác; vận động chị em tham gia các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC gắn với xây dựng NTM”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch, “Xây mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; thực hiện hiệu quả các mô hình: “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các TNXH”, “Gia đình văn hóa, “Gia đình hạnh phúc, “Gia đình không sinh con thứ 3 Hàng năm, các cấp hội chủ động tổ chức tuyên truyền đến 100% cơ sở hội về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan mật thiết đến phụ nữ gắn với các chuyên đề về: nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, an toàn VSTP, phòng - chống các TNXH ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, ATGT; phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

Đặc biệt, các cấp Hội PN trong tỉnh tập trung thực hiện CVĐ “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM làm hoạt động “điểm nhấn” trong các phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”. CVĐ đã thực hiện các phần việc cụ thể như: duy trì, nhân rộng mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tuyên truyền đến 100% hội viên về mô hình; dán tranh cổ động có in các tiêu chí “5 không, 3 sạch” trong bếp gia đình để chị em dễ nhìn, dễ nhớ; ký cam kết thực hiện mô hình... Các đơn vị thực hiện hiệu quả mô mình và có sức lan tỏa mạnh như Hội PN thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc... Từ các tiêu chí cụ thể của CVĐ như: “5 không” gồm: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và TNXH, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên và không có trẻ suy dinh dưỡng. “3 sạch” gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Theo các tiêu chí trên, khi mỗi gia đình đều thực hiện được đầy đủ các tiêu chí cũng có nghĩa là các cấp hội đã bám sát, thực hiện hiệu quả CVĐ và góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương xây dựng NTM.  

PV: Xin đồng chí cho biết kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM“ trong thời gian tới?  

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh: Để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia hiệu quả vào tiến trình xây dựng NTM, trong thời gian tới, các cấp Hội PN tập trung thực hiện các nội dung thi đua như: tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của CB,HVPN về xây dựng NTM (như: tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; tạo cơ hội để CB,HVPN tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc SKSS, tham gia xây dựng chính sách về bảo hiểm; tiếp tục vận động xã hội ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; vận động các doanh nghiệp hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật sản xuất cho PN nông thôn); tham gia chuyển đổi hình thức sản xuất, cơ cấu kinh tế; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn (thực hiện các Đề án: “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2012”, “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2011-2015”...); góp phần phát triển giáo dục; xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn; giữ vững ANTT; giữ gìn VSMT...

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                                              Hồng Duyên (TH)

                                               

 

Các tin khác


Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ vừa ban hành Kết luận số 928-KL/TU, ngày 21/9/2023 về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 33/CTr-TU, ngày 10/7/2020 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Chương trình hành động số 33).

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy gương mẫu trong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trong thời gian qua, nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) ở huyện Lạc Thủy đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, trở thành những tấm gương điển hình trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương.

Xã An Bình dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

(HBĐT) - Năm 2019, xã An Bình (Lạc Thủy) về đích nông thôn mới (NTM). Hiện nay, xã tiếp tục duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí; tăng cường nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch. Phấn đấu đến năm 2025, xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2, khóa XI

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.                            

Hội Nông dân huyện Đà Bắc: Đa dạng hình thức tư vấn, hỗ trợ nông dân

(HBĐT) - Với mục tiêu nâng cao đời sống hội viên nông dân (HVND), thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều giải pháp. Qua đó hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Khai mạc sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc

Tối 21/9, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục