Năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đạt 86,76%, tăng 0,46% so với năm 2022 nhưng giảm 12 bậc theo thứ tự xếp hạng. Xác định CCHC là nhiệm vụ lớn, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) CCHC tỉnh, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, huyện, thành phố tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2024 và những năm tiếp theo. 

 
Bài 1 - Kinh nghiệm từ đơn vị dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo công tác CCHC. Các ngành, địa phương nỗ lực vào cuộc tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Một số đơn vị tích cực nghiên cứu các giải pháp mới, thay đổi phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.


Thành phố Hòa Bình là đơn vị dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 các huyện, thành phố. Ảnh: Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND TP Hòa Bình. 

Ghi ở đơn vị dẫn đầu

Chị Lưu Thị Hồng đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND TP Hòa Bình làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Chị Hồng chia sẻ: Bộ phận một cửa tuy không rộng nhưng được bố trí khá hợp lý, có khu vực ghế ngồi chờ đến lượt làm thủ tục, các lĩnh vực giải quyết chia thành từng ô riêng biệt. Thủ tục được niêm yết công khai, minh bạch. Tôi được nhân viên tận tình hướng dẫn làm thủ tục, có giấy hẹn ngày trả kết quả. 

Đồng chí Phạm Anh Quý, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình cho biết: Những năm qua, công tác CCHC được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp. Nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp được chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Nổi bật trong năm 2023, thành phố đã tiến hành ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị với Chủ tịch UBND thành phố trong công tác CCHC. Triển khai kiểm tra CCHC, công chức, công vụ tại các phòng chuyên môn và 19/19 phường, xã. Thực hiện đúng tiến độ nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, không có nhiệm vụ chậm, muộn, quá hạn. Kịp thời ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn. Bố trí công chức, viên chức (CCVC) đúng vị trí việc làm; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; triển khai đồng bộ việc rà soát, cập nhật dữ liệu CCVC theo quy định. Thí điểm Tổng đài tin nhắn tự động thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính (áp dụng cho một số lĩnh vực).

Bên cạnh đó, thành phố triển khai vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh IOC. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng kế hoạch giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại nhà cho người dân thuộc đối tượng chính sách, người cao tuổi, người già, người gặp khó khăn trong đi lại, người hoàn cảnh khó khăn… Chỉ đạo xây dựng, ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố và 19/19 phường, xã. Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn lên hệ thống số hóa của UBND tỉnh (sohoa.hoabinh.gov.vn) đạt 100%. Triển khai hướng dẫn người dân, tổ chức tra cứu TTHC qua mã QR... Kết quả, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến/tổng số hồ sơ có nghĩa vụ tài chính phát sinh trong năm 2023 đạt 72%, cao hơn 42% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thành trước hạn và đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn. Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện chuyển đổi số...

Với những nỗ lực đó, theo Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố năm 2023, kết quả công tác CCHC của UBND TP Hoà Bình xếp thứ nhất khối UBND huyện, thành phố. Trong đó, chỉ số CCHC đạt 90,91%, chỉ số mức độ hài lòng đạt 92,50%. Về xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND huyện, thành phố, UBND TP Hoà Bình xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổng điểm xếp thứ nhất khối UBND huyện, thành phố (955,5 điểm).

Tham mưu tích cực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh 

Với vai trò cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước, Sở Nội vụ đã tham mưu tích cực về công tác CCHC của tỉnh. Năm 2023, sở hoàn thành khối lượng lớn công việc, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, trong đó tham mưu quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác CCHC. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ngành, năm 2023, Sở Nội vụ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng bằng khen; cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự”; xếp thứ nhì Cụm thi đua Sở Nội vụ 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 3 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đơn vị xếp thứ nhất về Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023.

Đồng chí Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Trên cơ sở kết quả phân tích Chỉ số CCHC năm 2023, để cải thiện Chỉ số CCHC năm 2024, Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp ngành liên quan đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC (PAR index), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2024 của tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức gắn với tinh giản biên chế tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; triển khai các văn bản thực hiện về cải cách chính sách tiền lương mới bảo đảm tiến độ. Tham mưu tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp sai phạm, điều chuyển, kỷ luật cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, hướng dẫn, tổng hợp, đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI của tỉnh. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ để làm cơ sở đánh giá, xác định chỉ số CCHC, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND huyện, thành phố, tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh...

Ngoài Sở Nội vụ, UBND TP Hòa Bình, UBND tỉnh cũng đã ghi nhận, biểu dương Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng đã tích cực tham mưu triển khai các nhiệm vụ CCHC, góp phần cải thiện các lĩnh vực, tiêu chí CCHC được giao thực hiện. 

(Còn nữa)


Hương Lan


Các tin khác


Mo Mường trên hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: Bài 1 - Giá trị trường tồn của Mo trong đời sống người Mường xưa và nay

Hòa Bình là vùng đất có cư dân bản địa dân tộc Mường chiếm trên 63% dân số. Theo dòng chảy thời gian, dân tộc Mường đã sáng tạo và lưu giữ được nền văn hóa phong phú, đa dạng. Trong nền văn hóa đó có một loại hình nổi bật, độc đáo, có giá trị nhân văn sâu sắc đó là Mo Mường. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Mo Mường. Hiện nay, Chính phủ đã gửi hồ sơ Mo Mường để trình, xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO cần bảo vệ khẩn cấp. Đưa di sản Mo Mường vươn tầm thế giới. 

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài 2: Bản anh hùng ca Trường Sơn

Trong số hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn huyền thoại, nữ chiến sỹ chiếm số lượng trên 10%, lúc cao nhất có gần 2 vạn nữ chiến sỹ. Nhiều cô gái ra trận đã hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi, với những ước mơ, dự định còn dang dở.

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài 1: Khởi đầu một huyền thoại

65 năm trước, Đường Trường Sơn kết nối hai miền Bắc, Nam đi vào lịch sử như một kỳ tích của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Về Hà Giang ăn cháo... Ấu Tẩu

Đến Hà Giang mà chưa đi cao nguyên đá Đồng Văn, chưa ăn miếng thịt to, chưa uống bát rượu đầy, chưa ăn bát cháo độc dược... thì coi như chưa đến. Anh bạn đồng nghiệp đã khẳng định chắc nịch ngay khi chúng tôi vừa đặt chân lên mảnh đất này.

Đường Trường Sơn huyền thoại

Những ngày tháng 5 lịch sử, trong không khí hào hùng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn mở đường (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tá Nguyễn Tài Ba, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lại cùng đồng đội ôn lại quãng thời gian được cống hiến, hy sinh, những ngày hành quân mở đường, giữ đường, đánh địch, bảo vệ huyết mạch giao thông để bộ đội ta chi viện cho tiền tuyến, giải phóng miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục