Bản em rộn rã tiếng chiêng
Âm thanh thong thả như riêng gọi mời
Khi trầm bổng, lúc thảnh thơi
Đầu Xuân khai hạ nơi nơi xuống đồng
Khi vui hội mở chiêng cồng
Tiếng vang lay động mênh mông bản làng
Âm thanh bay bổng ngân vang
Cho ta mơ đến mùa màng tốt tươi
Trẻ thơ khắp bản vui cười
Người người no ấm sáng tươi bản làng
Chiêng như tiếng nhạc tình tang
Giúp ta yêu mãi bản làng mùa Xuân.

Đinh Trọng Thật


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục