Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) trên địa bàn huyện Lạc Thủy có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động. Huyện chỉ đạo kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các chi, đảng bộ. Công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.


UBND xã Thống Nhất (Lạc Thuỷ) công khai các thủ tục hành chính để người dân nắm khi đến giao dịch.

Thực hiện Công văn số 1655/ UBND-NVK, ngày 22/9/ 2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 3690/HD-SNV, ngày 12/10/2023 về việc rà soát, huỷ bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng, tiền thưởng, đầu tháng 11/2023, UBND huyện Lạc Thủy chỉ đạo Phòng Nội vụ thực hiện các bước rà soát theo quy định đối với các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng từ ngày 1/6/2014 đến nay. Theo đó, có 3 cá nhân là lãnh đạo xã và nguyên lãnh đạo xã để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác bị xử lý kỷ luật nên UBND huyện đã huỷ bỏ các quyết định khen thưởng trước đây của các cá nhân bị kỷ luật. Đây là minh chứng cho việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương.

Thời gian qua, công tác thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ. Công tác PCTN, TC ngày càng quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chấp hành tốt quy định của pháp luật về công khai, minh bạch. Nội dung công khai tập trung trên các lĩnh vực như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất cho chủ đầu tư; bồi thường giải phóng mặt bằng; kết quả đấu thầu dự án, đơn vị trúng thầu mua sắm tài sản; bán đấu giá đất đai, tài sản, tịch thu xung công quỹ; tuyển dụng cán bộ, công chức nhà nước tại cơ quan hành chính thông qua các đợt thi tuyển; dự toán, quyết toán tài chính theo quy định hiện hành; thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức; thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước…

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Bí thư Huyện uỷ Lạc Thuỷ cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC. Gắn việc thực hiện PCTN, TC với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác PCTN, TC, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

 

Chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, cơ quan chức năng tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội, góp phần phòng ngừa sai phạm và xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định công tác tổ chức cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện những sai phạm, bất cập trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC để có đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế, xã hội.Đinh Thắng


Các tin khác


Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Phòng ngừa từ xa, từ sớm

Đông đảo bạn đọc tiếp tục bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cho rằng vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục