Lực lượng dân quân tham gia ngày công cùng nhân dân xóm Mon, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) làm mới tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất.

Lực lượng dân quân tham gia ngày công cùng nhân dân xóm Mon, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) làm mới tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất.

(HBĐT) - Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại nhiều hủ tục; cơ sở hạ tầng nông thôn thiếu thốn; trình độ canh tác, tư duy sản xuất lạc hậu... Đó là xuất phát điểm của các địa bàn ĐBKK trước khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM... Tuy nhiên, từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành. Đặc biệt là phát huy hiệu quả nguồn lực nội tại của người dân, phong trào xây dựng NTM ở những địa bàn ĐBKK đã có bước chuyển mạnh mẽ theo hành trình từ không đến có..

 

Tháo gỡ khó khăn từ nhận thức  

Đồng chí Nguyễn Hồng Binh, Bí thư Đảng ủy xã Độc Lập (Kỳ Sơn) chia sẻ: Là địa bàn ĐBKK của huyện Kỳ Sơn nên cơ sở hạ tầng, điều kiện để phát triển KT-XH ở Độc Lập từ năm 2010 trở về trước vẫn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, các hủ tục lạc hậu, tư duy sản xuất tự cung, tự cấp, trông chờ, ỷ lại vẫn còn tồn tại trong đời sống người dân; hệ thống chính trị từ xã đến xóm chưa phát huy được vai trò lãnh đạo; đội ngũ CB,ĐV chưa thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu... Những yếu tố đó đã trở thành lực cản để tạo sự thay đổi ở Độc Lập.  

Tuy nhiên, mọi sự bắt đầu có sự chuyển biến, thay đổi theo chiều hướng tích cực kể từ khi Độc Lập được huyện Kỳ Sơn chọn làm điểm để triển khai mô hình “Làng VHQP” gắn với chương trình xây dựng NTM ở xóm Nội theo đề án của Bộ CHQS tỉnh. Để triển thực hiện thành công đề án, cái khó nhất theo như Bí thư Đảng ủy xã đó là làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân bởi lẽ, Độc Lập là xã ĐBKK theo Chương trình 135 của Chính phủ. Trước đây, khi triển khai các chương trình, dự án Nhà nước đầu tư 100%, người dân và xã là phía được hưởng lợi. Trong quá trình triển khai xây dựng, người dân còn được hưởng các chính sách đền bù GPMB. Vì thế nên khi triển khai mô hình “Làng VHQP” đa số người dân và một bộ phận CB,ĐV vẫn còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thậm chí có người còn đòi hỏi các chế độ, chính sách. Trước thực trạng đó, xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu rõ, nắm được chủ trương, mục đích của Đề án. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp tham dự các cuộc họp dân ở các xóm. Các cuộc họp dân đều được tổ chức trên tinh thần đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã với nhân dân, từ đó, người dân đã được thông suốt về tư tưởng, những vướng mắc, khó khăn được tháo gỡ.  

Cùng với đó, quán triệt phương châm tuyên truyền để người dân nắm vững chủ trương, hiểu rõ mục đích và tin tưởng vào sự thành công của đề án, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại xã Độc Lập trong thời gian 30 ngày. Thượng tá Nguyễn Phú Oai, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết: Với phương châm “cùng ăn, cùng ở” CB,CS LLVT đã vận động, tuyên truyền để người dân nắm bắt được chủ trương, hiểu và làm theo. Bằng cách làm đó, ban đầu chỉ một số ít người hiểu, nhận thức rõ về chủ trương, mục đích của Đề án, sau khi được tuyên truyền người dân trong xóm, xã đã nắm rõ, hiểu rõ và đồng tình, nhất trí cao. Nhiều người đã tiên phong, tự nguyện dỡ rào, hiến đất để làm đường, xây dựng công trình hạ tầng nông thôn, từ đó đã tạo phong trào thi đua hiến đất, ủng hộ ngày công tham gia làm đường GTNT,  xây dựng NTM sôi nổi trong toàn xã.    

Bước chuyển từ không đến có  

Thành công của mô hình “Làng  VHQP” ở xóm Nội đã tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phong trào xây dựng NTM ở Độc Lập thời gian qua. Từ đây đã tạo ra phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” một cách sâu, rộng trong toàn xã, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống người dân; thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Làng bản ấm no, sạch đường, đẹp ngõ, không có dịch bệnh, làng xóm yên vui”. Học tập mô hình, cách làm ở xóm Nội, đến nay 100% xóm trong xã đã mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường GTNT theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; từ bỏ tập quán nuôi nhốt trâu, bò dưới gầm sàn; cải tạo môi trường nông thôn, phòng, chống dịch bệnh; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 4 triệu đồng, đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã đã tăng gấp 3 lần so với năm 2010, ước đạt khoảng 12 triệu đồng...

Sự thay đổi đó, không chỉ ở riêng xã vùng cao Độc Lập mà còn góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của nhân dân ở nhiều địa bàn ĐBKK trong toàn tỉnh khi được triển khai mô hình “Làng VHQP” gắn với phong trào xây dựng NTM. Trung tá Bạch Mai Tình, Trưởng Ban Dân vận - Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua 5 năm (2010 - 2015) triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Làng VHQP” toàn tỉnh đã xây dựng được 18 làng VHQP. Thông qua đó, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng môi trường làng, bản xanh - sạch - đẹp, xây dựng đời sống văn hoá, củng cố,  nâng cao chất lượng hoạt động QP-AN toàn dân vững mạnh. Trong đó, LLVT các cấp đã trực tiếp tham gia cùng nhân dân quy hoạch vườn rừng, cải tạo được 30 vườn tạp, 15 ao thả cá, trồng 1.087 cây ăn quả và hàng nghìn cây lấy gỗ; xây dựng được 59 chuồng trại, gia súc, gia cầm; hình thành nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình VACR có hiệu quả. LLVT đã đóng vai trò nòng cốt cùng nhân dân làm mới được 13,9 km đường bê tông, nâng cấp 7,25 km đường cấp phối; phát quang 19,2 km đường liên xóm; vận động nhân dân hiến 14.184 m2 đất làm đường GTNT; xây mới 10 bể chứa nước sạch, nạo vét 11km kênh mương nội đồng; tổ chức xây mới 346 nhà vệ sinh thay thế nhà tiêu cũ không hợp vệ sinh, di dời 318 chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn của các hộ gia đình.... đã góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Thông qua nhiều hình thức, biện pháp và những việc làm cụ thể, thiết thực đã làm chuyển biến rõ nét nhận thức của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hoá. Từ chỗ nhiều xóm chưa có nhà văn hoá, sân chơi thể thao, đến nay, hầu hết các xóm đều đã được cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà văn hoá để người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động VH-VN, TD-TT; các giá trị văn hoá như lễ hội, biểu diễn cồng chiêng, văn hoá ẩm thực và các thiết chế văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp được giữ gìn và phát huy; xây dựng nền QPTD gắn với củng cố thế trận ANND, xây dựng cụm làng, xã chiến đấu; đẩy lùi tai, TNXH, gắn kết tình làng, nghĩa xóm; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng vững chắc trong phát triển KT-XH, XĐ-GN ở những địa bàn ĐBKK.  

Chính từ sự thành công của Đề án xây dựng “Làng VHQP”, nhiều địa bàn khó khăn ở các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc... đã có những thay đổi đáng kể. Hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn từ chỗ hạn chế về mọi mặt đã được mở rộng, nâng cấp cải, tạo làm mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi được đẩy mạnh. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện đã góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu; tạo chuyển biến cho bộ mặt nông thôn vùng ĐBKK từ chỗ hệ thống hạ tầng nông thôn thiết yếu chưa đáp ứng yêu cầu nay đã từng bước được đầu tư hoàn thiện, làm mới, trở thành động lực cho phát triển KT-XH, XĐ-GN ở những địa bàn ĐBKK trong toàn tỉnh. 

 

                                                                              Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi: Đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập trước mùa mưa bão

(HBĐT) - Để ứng phó kịp thời trước diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngay từ đầu năm 2023, huyện Kim Bôi đã chủ động triển khai các giải pháp tăng cường kiểm tra, tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi.

Phụ nữ thành phố Hòa Bình hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”

(HBĐT) - Sáng 5/6, Hội LHPN thành phố Hòa Bình phối hợp Hội LHPN phường Thống Nhất tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" tại tổ 9, phường Thống Nhất. Trên 30 hội viên phụ nữ tham gia chương trình.


Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa

(HBĐT) - Rác thải nhựa (RTN) đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Do đó, cùng với cả nước, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã triển khai các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ RTN.

Thời tiết ngày 3/6: Chiều tối Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80m mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

"Mùa khát", nhìn lại hiệu quả các công trình nước sạch

(HBĐT) - Mùa khô năm nay, các địa phương trong tỉnh trải qua đợt nắng hạn kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong khi đó, nhiều công trình nước sạch đã đầu tư không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên hoạt động kém hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục