(HBĐT) - Để nắm bắt kịp thời việc kê khai, nộp lệ phí môn bài (LPMB) và thực hiện theo đúng quy định, người nộp thuế (NNT) cần lưu ý khi kê khai LPMB năm 2022 để tránh sai sót.


 

Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh.

Theo đó,căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thông tư số 302/2016/TT-BTC và Thông tư số 80/2021/TT-BTC, các nội dung được quy định cụ thể như sau: 

Một làđịa điểm nộp hồ sơ khai LPMB chia làm 2 trường hợp:

- NNT nộp hồ sơ khai LPMB tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp(khoản 1, khoản 4 Điều 45, Luật Quản lý thuế);

- Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với NNT có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh: nộp hồ sơ khai LPMB tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh(điểm k, khoản 1, Điều 11, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Hai là, LPMB là loại khai theo năm (điểm a, khoản 3, Điều 8, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Ba là,về mức đóng LPMB năm 2022 (Điều 4, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP):

Đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) hàng hóa, dịch vụ: Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), doanh nghiệp xác định bậc và mức tiền LPMB phải đóng tương ứng. Cụ thể:

Vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mức tiền LPMB phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

2864

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ:

Doanh thu từ hoạt động SXKD

Mức tiền LPMB phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

2862

Trên 300 - 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

2863

Trên 100 - 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

2864

Bốn là, về thời hạn nộp LPMB (Điều 10, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP): Đối với người nộp LPMB (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập trong năm 2021 (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động SXKD chưa lập tờ khai LPMB thực hiện nộp hồ sơ khai LPMB chậm nhất ngày 30/1/2022.

Trường hợp trong năm 2021 có thay đổi về vốn thì người nộp LPMB nộp hồ sơ khai LPMB chậm nhất ngày 30/1/2022.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai LPMB. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền LPMB phải nộp và thông báo cho người nộp LPMB thực hiện (quy định tại Điều 13, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (khoản 1,Điều 10, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Năm là, về mẫu tờ khai LPMB năm 2022 là mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Phụ lục I, Thông tư số 80/2021/TT-BTC, ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Sáu là, về thủ tục miễn: Người nộp LPMB thuộc các trường hợp được miễn LPMB theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về LPMB; khoản 1, Điều 1, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về LPMB tự xác định số tiền được miễn thuế, giảm thuế và không phải thực hiện thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế (theo quy định tại Điều 51, Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

Đối với các doanh nghiệp thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai LPMB,nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì không phải nộp thêm tờ khai LPMB cho năm 2022, mà chỉ cần nộp tiền LPMB năm 2022 chậm nhất là ngày 30/1/2022. 

 

 

Văn Hồng Quý
(Cục Thuế tỉnh)

 


Các tin khác


Thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

(HBĐT) - Sở Y tế ban hành Công văn số 41/SYT-NVD, ngày 6/1/2023 về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.

Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(HBĐT) - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 206/2022/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

1.304 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết số 212/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2023.

Tạm giao 26.974 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết số 213/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023.

Một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

(HBĐt) - Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-UBTVQH9.

Quyết liệt thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

(HBĐT) - Đó là một trong những nội dung quan trọng Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh chỉ đạo tại Công văn số 2040/UBND-NVK ngày 23/11/2022 về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 của Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục