(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Công văn số 174/UBND-NVK, ngày 15/2/2023 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người (TPGN) trong thời gian tới.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cơ quan T.Ư trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo Công văn số 1676/NC-TTg, ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa TPGN gắn với quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh Hoà Bình về phòng, chống tội phạm.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung, TPGN nói riêng, nhất là TPGN do nguyên nhân xã hội trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, người lao động, HS-SV ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Chú trọng duy trì, phát huy, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện, tự giác tham gia; phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội.

Tổ chức giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là các nhóm đối tượng bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; các vấn đề xã hội sau dịch bệnh là nguyên nhân, điều kiện phát sinh TPGN; giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn không để phức tạp kéo dài phát sinh, hình thành "điểm nóng” về ANTT...

Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phát huy vai trò trách nhiệm các tổ hòa giải, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm tội…

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan T.Ư trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Riêng với Công an tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu triển khai quyết liệt các giải pháp, phương án góp phần kéo giảm tội phạm; tăng cường QLNN, nhất là những lĩnh vực là nguyên nhân phát sinh tội phạm. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình; nâng cao hiệu quả công tác QLNN về ANTT. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động "đâm thuê, chém mướn”, "bảo kê”, đòi nợ thuê, liên quan đến "tín dụng đen”…


P.V (TH)


Các tin khác


1.304 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết số 212/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2023.

Tạm giao 26.974 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết số 213/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023.

Một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

(HBĐt) - Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-UBTVQH9.

Quyết liệt thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

(HBĐT) - Đó là một trong những nội dung quan trọng Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh chỉ đạo tại Công văn số 2040/UBND-NVK ngày 23/11/2022 về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 của Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - Đầu tư phát triển KT-XH các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

Quy định mới về khai thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 91/2022/NĐ-CP

(HBĐT) - Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Theo đó, việc khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người lao động của doanh nghiệp có sự thay đổi so với trước. Không khai thuế nếu không phát sinh khấu trừ thuế TNCN kể từ ngày 30/10/2022. Cụ thể như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục