(HBĐT) - Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Theo đó, việc khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người lao động của doanh nghiệp có sự thay đổi so với trước. Không khai thuế nếu không phát sinh khấu trừ thuế TNCN kể từ ngày 30/10/2022. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung trường hợp người nộp thuế (NNT) không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN

Căn cứ khoản 2, Điều 1 - Nghị định số 91/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/10/2022), trường hợp người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Theo quy định mới tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP, việc nộp hồ sơ khai thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã có sự thay đổi đáng kể, cụ thể:

- Trước đây, dựa trên quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Mục 2, Công văn số 2393/TCT-DNNCN, ngày 1/7/2021 của Tổng Cục Thuế về khai thuế TNCN do Tổng cục Thuế ban hành như sau: "Căn cứ các quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN mới thuộc diện phải khai thuế TNCN. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNCN. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN tháng/quý nào thì không phải khai thuế TNCN của tháng/quý đó”. Như vậy, tổ chức, cá nhân có phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai và nộp thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền.

Tuy nhiên, kể từ ngày 30/10/2022, theo quy định của Nghị định số 91/2022/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân dù có phát sinh việc chi trả tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khác trong tháng/quý, nhưng nếu không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN (do thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế) trong tháng/quý đó thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN thay cho đối tượng nhận thu nhập.

2. Các trường hợp NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế từ ngày 30/10/2022

Căn cứ khoản 3, Điều 7, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và khoản 2, Điều 1, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP, NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây: NNT chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế; Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN và quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 79 - Luật Quản lý thuế năm 2019 trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản; Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng; NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; NNT nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4, Điều 44, Luật Quản lý thuế năm 2019. Người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập.

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2022.


Văn Hồng Quý 

(Cục Thuế tỉnh)


Các tin khác


Ghi âm, ghi hình trái phép tại phiên tòa bị phạt đến 15 triệu đồng

(HBĐT) - Tại phiên họp chuyên đề pháp luật sáng 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng với 4 chương và 8 điều, có hiệu lực từ ngày 1/9/2022.

Cấm dùng xe Limousine được cải tạo từ xe 16 chỗ để chở khách

(HBĐT) - Có hiệu lực từ ngày 1/9/2022, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý mang tính siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải. Một trong số đó phải kể đến yêu cầu không được sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (tính cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách.

Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2022

(HBĐT) - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2022 quy định như sau:

Thời gian mở thầu sơ tuyển đối với dự án PPP

(HBĐT) - Từ ngày 16/9/2022, Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Thời điểm xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị camera

(HBĐT) - Thời điểm xe ô tô kinh doanh vận tải (KDVT) phải lắp đặt thiết bị camera là nội dung quy định tại Nghị định số 47/2022/NĐ-CP, ngày 19/7/2022 sửa đổi Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện KDVT bằng xe ô tô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục