(HBĐT) - 5. Thêm nhiều đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư (Điều 15):

Những điểm mới nổi bật của Luật Đầu tư năm 2020

(HBĐT) - Ngày 17/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 và thay thế Luật Đầu tư năm 2014. Xin giới thiệu một số điểm mới nổi bật được đề cập tại Luật Đầu tư năm 2020:

Mức khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý trường hợp đặc biệt

(HBĐT)-Ngày 25/5/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL).

Hòa Bình có 59 xã khu vực III đặc biệt khó khăn

(HBĐT) - Thủ tướng ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước để chống ngập úng khi mưa, lũ

(HBĐT) - Đây là nội dung Công văn số 1877/BXD-GĐ, ngày 25/5/2021 về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021.

Chính phủ đồng ý giảm tiền điện đợt 3 do dịch Covid-19

(HBĐT) - Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 55/NQ-CP, ngày 2/6/2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đẩy mạnh liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

Vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè bị phạt tới 2 triệu đồng

(HBĐT) - Ngày 24/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Quy chuẩn mới về an toàn cháy đối với nhà và công trình

(HBĐT) - Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/ 2021/TT-BXD, ngày 19/5/2021 về QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về nhà chung cư

(HBĐT) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư.

Quản lý an toàn điện, an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ

(HBĐT) - Sở Công Thương vừa có Văn bản số 595/SCT-QLNL về tăng cường công tác quản lý an toàn điện, an toàn đập thủy điện trước, trong và sau mùa mưa lũ 2021.

Tiếp tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

(HBĐT) - Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất (TTĐ) trong năm 2021.

Quy định mới về giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

(HBĐT) - Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2021/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (QKTTNN).

Nội dung cơ bản của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

(HBĐT) - Ngày 16/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại (HG, ĐT) tại Tòa án. Luật gồm 4 chương, 42 điều, quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về HG, ĐT tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên (HGV) tại Tòa án, các bên tham gia HG, ĐT tại Tòa án; trách nhiệm của Tòa án đối với công tác HG, ĐT; trình tự, thủ tục HG, ĐT; công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Sau đây là một số nội dung chính của luật:

Cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người nộp thuế

(HBĐT) - Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư sẽ giải quyết những bất cập, tồn tại trong việc cung cấp các căn cứ pháp lý, thuật ngữ chuyên ngành để mở rộng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; thúc đẩy cải cách hành chính...

Điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

(HBĐT) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (GĐTP) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Luật bổ sung 1 điều, 4 khoản và 4 điểm; sửa đổi, bổ sung 8 điều, 22 khoản và 9 điểm với 9 nội dung mới cơ bản.

Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

(HBĐT) - Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020. Tổng cục Thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử. Theo đó, kỳ quyết toán thuế năm 2020, cá nhân có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.

Quy định mức thù lao của hòa giải viên

(HBĐT) - Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại (HG, ĐT) tại Tòa án và thù lao hòa giải viên (HGV) tại Tòa án.

Pháp luật và đời sống 
Một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 (Tiếp theo số báo trước và hết)

(HBĐT) - 5. Về tổ chức thanh niên. 

Luật có 1 chương quy định về tổ chức thanh niên gồm: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên, chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên.

Một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020

(HBĐT) - Ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 và thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/ QH11.

Quy định về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu, đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu

(HBĐT) - Tại Chương II, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND quy định về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ ĐBQH, đại biểu HĐND; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu.

Những điểm mới cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019 (Tiếp theo số báo trước và hết)

(HBĐT) - Thêm trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

Một số nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVI
Xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

(HBĐT) - Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 361/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tự dự án Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại tỉnh. 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Thành II

(HBĐT) - Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua Nghị quyết số 356/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tổng mức đầu tư 86 tỷ đồng.