(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cao Phong đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cao Phong triển khai nội dung công tác quý II năm 2022.

Đồng chí Bùi Văn Thượng, Phó Bí thư TT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Dũng Phong cho biết: Từ việc thực hiện nghiêm túc công tác KTGS gắn với các nghị quyết về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đảng bộ xã chú trọng thực hiện công tác KTGS để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Qua kiểm KTGS, cấp ủy kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cần khắc phục để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa để tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của CB, ĐV, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét. Công tác phê bình, tự phê bình, KTGS đi vào thực chất. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được cải thiện rõ rệt. Đảng bộ xã chỉ đạo tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng nông thôn mới nâng cao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảng bộ và hệ thống chính trị xã được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Không chỉ ở xã Dũng Phong, nhiều Đảng bộ cơ sở như:Tây Phong, Bắc Phong, Hợp Phong đã thực hiện tốt công tác KTGS của Đảng.

Đảng bộ huyện Cao Phong có 27 chi, đảng bộ trực thuộc, gồm: 10 đảng bộ xã, thị trấn; 6 đảng bộ trực thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và 11 chi bộ trực thuộc với khoảng 3.700 đảng viên. Đồng chí Bùi Văn Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: UBKT Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy; chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm, chỉ đạo thựchiện công tác KTGS theo kế hoạch. Năm 2021 đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 31 tổ chức Đảng, 6 cấp ủy viên; giám sát 6 tổ chức Đảng, 5 đảng viên là cấp ủy viên. Nội dung KTGS tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… UBKT Huyện ủy giúp cấp ủy xem xét đề nghị thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức cách chức. Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm với 3 đồng chí diện BTV Huyện ủy quản lý; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 3 đồng chí; UBKT Huyện ủy kiểm tra 2 tổ chức Đảng, UBKT cấp ủy cơ sở kiểm tra 8 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS; duy trì tốt công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Trong đó, UBKT Huyện ủy đã giám sát chuyên đề 2 tổ chức Đảng, 3 cấp ủy viên; UBKT cơ sở giám sát 11 tổ chức Đảng, 10 đảng viên. Nội dung giám sát về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quy chế làm việc, chế độ công tác… Thông qua công tác KTGS, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khai trừ do vi phạm công tác tổ chức cán bộ. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lối sống của CB, ĐV, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Văn Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết thêm: UBKT Huyện ủy triển khai toàn diện kế hoạch KTGS năm 2022; thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS. Chủ động nắm chắc tình hình, KTGS có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, những nơi biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa quan tâm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ KTGS, kiểm tra cấp dưới có dấu hiệu vi phạm, việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Xem xét quyết định xử lý hoặc đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm theo thẩm quyền. Bên cạnh đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng đủ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Lê Chung


Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục