(HBĐT) - Tổng kết quả quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm là:

Một là, trong các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ luôn quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện của tỉnh.

Đổi mới việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết, phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm, lựa chọn giải pháp thực hiện phù hợp, có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Hai là, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân, các cơ quan dân cử, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của T.Ư về thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

Ba là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Khơi dậy và phát huy nguồn nội lực trong Nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của T.Ư để phát triển.

Bốn là, lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; vun đắp và phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thường xuyên chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân. Giữ vững QP-AN, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển bền vững.

Trong những năm qua, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, thủy chung, yêu quê hương, đất nước, dũng cảm, kiên cường, lập nên bao kỳ tích trong chiến tranh giữ nước cũng như trong lao động xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ghi nhận những đóng góp, những chiến công to lớn của tỉnh Hòa Bình trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng XHCN, thực hiện đường lối đổi mới, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Vinh dự lớn lao đó đã, đang và sẽ là niềm tự hào, là động lực tinh thần mạnh mẽ tạo đà cho các thế hệ người Hòa Bình bước vào công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.


L.C (TH)


Các tin khác


Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Cùng với miền Bắc, tỉnh Hòa Bình được giải phóng và bước vào thời kỳ cách mạng mới.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Ban Cán sự Đảng tỉnh phân công các đảng viên, cán bộ về các huyện bám sát cơ sở, khẩn trương thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền, mặt trận Việt Minh các cấp; đẩy mạnh tăng gia sản xuất chống đói; phát động phong trào bình dân học vụ; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ; đối phó với các hoạt động phá hoại của bọn phản động.

Tỉnh Hòa Bình giai đoạn từ năm 1976 đến tháng 10/1991

(HBĐT) - Từ năm 1976 đến tháng 10/1991 là thời kỳ tỉnh Hòa Bình sáp nhập với tỉnh Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình. Đây cũng là thời kỳ Hà Sơn Bình cùng cả nước tiến hành công cuộc xây dựng CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Nhằm đẩy mạnh phong trào cách mạng Hòa Bình tiến lên một bước mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cuối tháng 1/1945, đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt T.Ư Đảng quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng (BCSĐ) tỉnh, cử đồng chí Vũ Thơ làm Bí thư.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, Báo Hòa Bình mở chuyên mục "Đảng bộ tỉnh Hoà Bình - những mốc son lịch sử" tuyên truyền về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong lãnh đạo giành chính quyền trên địa bàn tỉnh cũng như củng cố, xây dựng chính quyền nhân dân, lãnh đạo phát triển KT-XH, xây dựng quê hương Hoà Bình giàu mạnh.

Độc đáo ẩm thực các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa Bình luôn tạo ấn tượng, sức hút đối với du khách gần xa bởi bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú (kiến trúc nhà cửa, trang phục, dân ca, dân vũ, lễ hội…), trong đó, ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng chứa đựng nhiều điều cần khám phá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục