(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, việc học và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tập thể, cá nhân, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đảng uỷ, chính quyền thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) tặng quà hộ nghèo thôn Đồi Hoa, là hộ được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa năm 2023.

Đảng bộ thị trấn có 782 đảng viên sinh hoạt ở 23 chi bộ trực thuộc. Việc triển khai học và làm theo  Bác được gắn sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Các chi bộ cơ sở xác định nhiệm vụ tiêu biểu trên các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, mô hình phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm ANTT... Nội dung "làm theo” tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. 

Đến nay, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở Đảng bộ thị trấn Chi Nê đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên với nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như Ban CHQS thị trấn vận động quyên góp mua 20 xe đạp, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 26 triệu đồng. Chi bộ khu 2 vận động sửa chữa nhà ở cho 2 hộ nghèo, trị giá 22,3 triệu đồng; vận động ủng hộ sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa của khu được 167 triệu đồng; vận động 1 cá nhân (là người quê hương, đi làm ăn xa), ủng hộ 1.000 kg gạo và làm 1.150 m2 đường bê tông, trị giá 785 triệu đồng. Chi bộ khu 7 vận động xây dựng hoàn thiện các hạng mục nhà văn hóa khu, trị giá trên 80 triệu đồng; năm học 2020 - 2021 đã đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn 2 triệu đồng/năm học…

Hằng năm, 100% đảng viên các chi bộ xây dựng đăng ký học tập và làm theo Bác. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đạt từ 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ , không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Bùi Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chi Nê cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất việc học và làm theo  Bác gắn với triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, mô hình tiêu biểu đã xác định. Duy trì nội dung học và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền các mô hình, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa trong xã hội. 


Đinh Thắng


Các tin khác


Khi “nền tảng gốc” bị đánh mất

Đánh mất "nền tảng gốc” là vấn đề được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Học Bác - ngời sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847), Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức "tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết… Muốn vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh "thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn "cách mạng màu" đối với Việt Nam hiện nay

(HBĐT) - "Cách mạng màu" đang trở thành nguy cơ đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với nước ta thời gian qua đang hiện hữu những biểu hiện manh nha màu sắc của "cách mạng màu". Âm mưu của các thế lực thù địch là tác động đến các lĩnh vực của đời sống, trực tiếp và gián tiếp đến chính trị, kinh tế, văn hoá ở nước ta... Mục tiêu của chúng là kích động, gây mất trật tự xã hội, gây bất ổn, xung đột, tạo điểm nóng ở một số nơi và thổi nóng các mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân…

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội. Ở nước ta, một số sản phẩm của AI được phát triển trong thời gian gần đây đã mang đến nhiều thách thức cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục