(HBĐT) - Tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát triển; trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức ngay cả trong điều kiện nền kinh tế của tỉnh còn khó khăn - đó là những phần việc mà cấp ủy, chính quyền tỉnh Hòa Bình đặc biệt lưu tâm và kiên trì thực hiện trong suốt 10 năm qua.


Những năm gần đây, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đội ngũ trí thức cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh. ảnh: Các thành viên CLB cán bộ trẻ tỉnh tặng cá giống và hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá cho nông dân xã Yên Thượng (Cao Phong).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức

Xác định rõ xây dựng độ ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng cao sức mạnh trí tuệ của tỉnh nên ngay trong thời điểm điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm, tạo mọi điều kiện để trí thức được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Tháng 8/2008, BCH T.ư Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 27 về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”. Thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai, quán triệt tới cấp cơ sở. Theo đó 11 huyện, thành phố đã ban hành chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện. Từ đây, các cấp ủy, chính quyền chú trọng hơn tới phương thức quản lý nhằm tạo môi trường thuận lợi, phù hợp để trí thức phát huy năng lực, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của địa phương.

Việc hoạch định chiến lược phát triển, ban hành các văn bản chỉ đạo về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, AN-QP luôn được lấy ý kiến rộng rãi thông qua các tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức qua MTTQ các cấp trong tỉnh. Trong thời điểm này, Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo ban hành nhiều văn bản lãnh đạo hoạt động của các hội trí thức như: Kế hoạch số 02, ngày 2/12/2010 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hội Liên hiệp khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Quyết định số 1169, ngày 6/8/2014 về việc thành lập Đảng đoàn liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hòa Bình”; Quyết định số 1237, ngày 31/10/2014 Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật với các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các Đảng đoàn, ban cán sự Đảng có liên quan”. Tháng 4/2014, UBND tỉnh ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hòa Bình.

Cơ chế, chính sách làm "bệ đỡ”

Theo thống kê của Sở Nội vụ, trong 15 năm trở lại đây, tỉnh ta đã ban hành khá nhiều cơ chế, chính sách nhằm đãi ngộ và tôn vinh trí thức. Năm 2005, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết "Quy định một số chính sách khuyến khích cán bộ, công chức học tập, thu hút và tiếp nhận, sử dụng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học về công tác tại tỉnh giai đoạn 2005 - 2015”.

Để khắc phục tình trạng thiếu đội ngũ bác sỹ, dược sỹ đại học công tác tại các cơ sở y tế, năm 2010, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 151 ban hành "Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 - 2020”… Có cơ chế, chính sách làm "bệ đỡ”, từ năm 2007 - 2012, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho 115 người đi học sau đại học, trong đó có 1 tiến sỹ, 64 thạc sỹ, chuyên khoa cấp I, II và tiếp nhận trên 50 sinh viên tốt nghiệp đại học có trình độ khá, giỏi về công tác tại tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh tiếp nhận, thu hút 1 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa đại học trong nước và 1 thạc sỹ tốt nghiệp loại xuất sắc ở nước ngoài về tỉnh công tác. Từ chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao này, trong 5 năm qua, tỉnh đã tuyển dụng được 21 bác sỹ về tăng cường cho các cơ sở y tế từ tỉnh đến cấp xã.

Để tạo nguồn động lực, khuyến khích đội ngũ trí thức trong các cơ quan, đơn vị phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh, những năm gần đây, công tác cán bộ được thực hiện theo hướng mở. Trong đó việc sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số luôn được quan tâm. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 có một số tiêu chí tăng. Đối với BCH Đảng bộ tỉnh, tỷ lệ nữ tăng 13,2%, tỷ lệ dân tộc thiểu số tăng 2,2%, 100% cán bộ được quy hoạch có trình độ đại học. Quy hoạch BCH Đảng bộ cấp huyện, tỷ lệ nữ tăng từ 12,8% lên 21,6%, cán bộ trẻ (35 tuổi trở xuống) tăng từ 12% lên 14%. Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng được triển khai nghiêm túc, đảm bảo khách quan, kịp thời, tôn vinh những trí thức có đóng góp tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, QP-AN của tỉnh.

Tạo sự chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức

Có sự quan tâm từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CB,CC,VC trong tỉnh đã tạo sự chuyển biến rõ nét. Trong 10 năm (2008 - 2017), toàn tỉnh mở 1.139 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho trên 126.200 CB,CC,VC. Phối hợp đào tạo và cử trên 4.300 lượt cán bộ đi đào tạo trình độ từ cao đẳng trở lên. Theo đó, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ CB,CC,VC có sự chuyển biến rõ rệt. Năm 2008, toàn tỉnh mới có 6 người trình độ tiến sỹ và tương đương, 372 thạc sỹ và tương đương, 9.575 người có trình độ đại học, 496 người có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị. Đến đầu năm 2018, những con số này đã tăng đáng kể với 51 CB,CC,VC có trình độ tiến sỹ và tương đương; 957 CB,CC,VC có trình độ thạc sỹ và tương đương và 12.282 CB,CC,VC có trình độ đại học, 711 cán bộ có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị. Đó là những con số biết nói và là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Những quả ngọt từ "vườn cây” trí thức

Nếu nhìn tổng thể thì không thấy rõ được những "vườn quả ngọt” mà đội ngũ trí thức đã mang lại, nhưng soi thấu vào từng lĩnh vực có thể thấy rõ được những sáng kiến mang tính đột phá đáng được ghi nhận. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, trong giai đoạn 2008 - 2017, đội ngũ trí thức đã tham mưu gần 50 văn bản về cơ chế, chính sách giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời thực hiện nhiều đề tài khoa học được ghi nhận ở cấp tỉnh và cấp T.ư như các Đề tài: "Xây dựng ngân hàng gien đông lạnh để nhân giống vật nuôi bản địa”; "Nhân giống thương phẩm cá đặc sản vùng lòng hồ sông Đà”; "Bình tuyển cây có múi đầu dòng để bảo tồn và nhân rộng”; "Phát triển cây dổi ăn hạt”… Trên cơ sở những kiến thức đã học, nghiên cứu, tích lũy, đội ngũ trí thức đã tích cực chuyển giao KH-KT cho nông dân ứng dụng vào sản xuất. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp ở tỉnh ta những năm gần đây đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh xây dựng được vùng cam Cao Phong có năng suất cao, chất lượng tốt và một số vùng nông sản hàng hóa có lợi thế cạnh tranh như: rau su su, quýt bản địa, bưởi đỏ, bưởi da xanh (Tân Lạc), quả lặc lày (Lương Sơn), nhãn Sơn Thủy (Kim Bôi)… góp phần nâng cao giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với muôn phương, đó là những đóng góp hết sức tích cực từ đội ngũ trí thức là văn nghệ sỹ, nhà báo của tỉnh. Ghi nhận sự đóng góp này, 3 năm trở lại đây, tỉnh duy trì các cuộc gặp mặt định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với các văn, nghệ sỹ, nhà báo tiêu biểu trong tỉnh nhằm ghi nhận, động viên và khuyến khích những đóng góp thiết thực của đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo vào sự nghiệp phát triển kinh tế, CT-XH và QP-AN của tỉnh.

Tại cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ và nhà báo tỉnh Xuân Mậu Tuất 2018, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích của các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí chỉ đạo: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan báo chí và Hội Văn học nghệ thuật. Đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ không ngừng đổi mới, hoạt động sáng tạo toàn diện các lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh… Đẩy mạnh sưu tầm, bảo tồn, phát huy, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên toàn tỉnh để thúc đẩy phát triển du lịch. Các cơ quan báo chí và Hội Văn học nghệ thuật quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Được tạo nền tảng, môi trường tốt, đội ngũ trí thức đã có những đóng góp quan trọng trong tiến trình CNH-HĐH và phát triển KT-XH của tỉnh.

(Còn nữa)

Bài 2 - Nâng tầm đội ngũ lãnh đạo, quản lý


                               Thúy Hằng


Các tin khác


ASEAN tăng hợp tác để tận dụng cơ hội từ cách mạng 4.0

Tối 13/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Suntec, Singapore, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xóm Đồng Mới (Dũng Phong- Cao Phong)

(HBĐT) - Tối 13/11, các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xóm Đồng Mới (Dũng Phong- Cao Phong). Cùng tham dự còn có các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Cao Phong và xã Dũng Phong.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với BTV Tỉnh ủy

(HBĐT) - Chiều 13/11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn của công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với BTV Tỉnh ủy về kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền” 2018. Cùng đi có các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Ban Dân vận Trung ương kiểm tra việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” tại Sở NN&PTNT

(HBĐT) - Sáng 13/11, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận T.Ư do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện "Năm Dân vận chính quyền” 2018 tại Sở NN&PTNT. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV: Thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Sáng 12/11, với 89,48% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ban Dân vận Trung ương kiểm tra thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại Huyện uỷ Yên Thuỷ

(HBĐT) - Chiều ngày 12/11, Đoàn kiểm tra của Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền” 2018 đối với BTV Huyện uỷ Yên Thuỷ. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Thuỷ.