(HBĐT) - Tháng 9/2015, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là cơ sở vững chắc và động lực để Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn cùng phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.


Cấp ủy, chính quyền xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn.

Bí thư Đảng uỷ xã Mông Hóa Nguyễn Đăng Dung cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác điều hành và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Theo đó đã đạt được những kết quả quan trọng, đúng định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2018 đạt 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%. Lĩnh vực văn  hóa có nhiều tiến bộ, 2/3 trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 17/17 xóm, 81,28% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. An sinh xã hội được đảm bảo, ANCT - TTATXH luôn ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, 3 năm liền (2015-2017) Đảng bộ xã đạt TS-VM.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền từ xã đến cơ sở đã nhìn nhận rõ những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) chưa được phát huy, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức còn hạn chế. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng CB, ĐV và nhân dân có lúc chưa sâu sát, kịp thời. Công tác quản lý đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành chưa thực sự đồng bộ, chặt chẽ, trong giải quyết một số công việc chưa kiên quyết. Hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đồng đều, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Kinh tế có bước tăng trưởng nhưng chưa bền vững, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương, việc quy hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp còn lúng túng, việc nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả còn chậm. Tỷ trọng về sản xuất TTCN, dịch vụ, thương mại chưa ngang tầm, chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành công nghiệp còn hạn chế. Công tác tuyên truyền ở một số lĩnh vực hiệu quả thấp, nhất là tuyền truyền về công tác BHYT. Còn nhiều bất cập trong thu gom, xử lý rác thải, chưa có giải pháp căn cơ trong chuyển đổi lao động nông nghiệp sang TTCN...

Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra, Đảng bộ xã Mông Hóa đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CB, ĐV, chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng; chăm lo quy hoạch,  quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và công tác phát triển Đảng. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận...

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã cử 217 lượt cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Bồi dưỡng và kết nạp được 51 đảng viên mới. Thông qua công tác kiểm tra,  giám sát đã đề nghị UBKT Huyện uỷ đình chỉ sinh hoạt Đảng 1 đảng viên, Huyện uỷ xóa tên 1 đảng viên. Từ phong trào dân vận khéo, nhân dân trong xã đã hiến 6.000 m2 đất xây dựng 1.500 m đường nội đồng. 51 tập thể, 153 cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác dân vận được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND xã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, hàng năm kịp thời ban hành nghị quyết về phát triển KT-XH, QP-AN. UBND xã từng bước đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND về lãnh đạo nhiệm vụ KT-XH hàng năm.

Nét nổi bật trong phát triển kinh tế ở Mông Hóa là xã đã phát huy hiệu quả lợi thế có quốc lộ 6 đi qua để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, TTCN. Đến nay, trên địa bàn có 3 công ty kinh doanh về du lịch và 180 hộ hoạt động thương mại, dịch vụ. Khu công nghiệp Mông Hoá hiện có 22 doanh nghiệp đầu tư và đi vào hoạt động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 700 lao động địa phương.

Với quyết tâm chính trị cao, truyền thống đoàn kết được phát huy, đặc biệt là sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân sẽ là cơ sở vững chắc để xã Mông Hóa khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

                                                                                          
                                                                    Đức Phượng 


Các tin khác


Huyện Mai Châu thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 9 đảng viên

(HBĐT) - Năm 2018, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện Mai Châu đã tập trung triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đảm bảo tiến độ đề ra.

Đảng bộ huyện Kỳ Sơn thi hành kỷ luật 6 đảng viên

(HBĐT) - Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát (KT,GS) của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp theo chương trình đề ra.

Cấp ủy các cấp huyện Yên Thủy kiểm tra, giám sát 120 tổ chức Đảng và 78 đảng viên

(HBĐT) - Năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp thuộc Đảng bộ huyện Yên Thủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ chương trình KT,GS đã đề ra. Đồng thời, chấp hành nghiêm túc các kế hoạch KT,GS của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ. Xây dựng các báo cáo chuyên đề tự kiểm tra đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian theo quy định. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đến các tổ chức cơ sở Đảng.

Hỏi - đáp về thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Sau khi UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và báo cáo Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy cơ sở để xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thì trong BTV Đảng ủy cơ sở có 2 loại ý kiến: 
Ý kiến 1: BTV Đảng ủy cơ sở phải xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. 
Ý kiến 2: BTV chỉ thẩm tra, đề nghị Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền. 
Xin cho biết ý kiến nào đúng?

Thủ tướng biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của Đội tuyển Việt Nam

Tối 20-1, ngay sau chiến thắng của Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước đối thủ Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các tuyển thủ đã thi đấu với tinh thần tự tin, quả cảm, hết mình để giành chiến thắng.

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái trong Đảng

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.