(HBĐT) - Ngày 16/7, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ điều hành hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Năm 2019, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động là: "Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ”. Trên cơ sở đó, toàn ngành đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đạt được những kết quả tích cực.

Về công tác xây dựng chính sách, ngành Nội vụ đã xây dựng 5 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa  XIV. Thực hiện 21 văn bản, đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác CCHC được quan tâm chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp, ngành và đạt được kết quả  đáng ghi nhận. Đến nay, 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh; 95/95 cơ quan Trung ương và địa phương kết nối trên Trục liên thông văn bản quốc gia đảm bảo việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm. Các địa phương đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đến nay đã có 36 cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202- TB/TƯ của Bộ Chính trị. Toàn ngành đã tập trung tham mưu triển khai, hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…  

Tại hội nghị có 16 đại biểu tham gia thảo luận tập trung vào 9 nhóm vấn đề lớn với 32 nội dung cụ thể cần quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ: Trong 6 tháng cuối năm, ngành Nội vụ cần quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực QLNN của ngành. Tập trung tham mưu cho các cấp sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC.  Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính các cấp. Đẩy mạnh CCHC, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức. Tập trung tham mưu cho các cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021...

Thúy Hằng

Các tin khác


Gặp những điển hình tiên tiến

(HBĐT) - Vì công việc, tôi có dịp đi đến nhiều địa phương trong tỉnh. Được gặp gỡ, chuyện trò với những nhân vật được được cộng đồng tôn vinh là điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cá nhân tôi cảm nhận, bằng những suy nghĩ, việc làm sáng tạo của mình, họ đã và đang hăng hái góp sức "truyền lửa” cho cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục