(HBĐT) - Ngày 17/10, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" theo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy tại huyện Yên Thủy.


Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, huyện đã tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) và các văn bản của tỉnh. Hệ thống chính trị khi triển khai thực hiện Nghị quyết được tinh gọn hơn. Cụ thể đã nhập Đài TT&TH huyện với Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Dạy nghề với Trung tâm GDTX; thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; nhập 12 trường thành 6 trường, nhập các ban quản lý dự án. Triển khai kế hoạch nhập xóm, bản, khu, huyện đã giảm từ 158 xóm xuống còn 115 xóm. Huyện đã triển khai kế hoạch nhập 4 xã thành 2 xã với tỷ lệ cử tri đồng ý đều đạt 50% trở lên.  

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, huyện còn gặp nhiều khó khăn trong bố trí, quản lý, sử dụng các công trình phúc lợi xã hội công cộng, thiết chế văn hóa để phù hợp khi quy mô dân số tăng lên sau nhập. Còn 9 xóm và 17 trường chưa thực hiện được việc nhập. Huyện giải trình do các xóm nằm tách biệt nhau, khoảng cách đều từ 3 km trở lên, địa hình đồi núi, đi lại khó khăn; có những xóm khác biệt về văn hóa, phong tục. 
  Huyện đã xây dựng kế hoạch, phương hướng thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Các đại biểu tham gia buổi giám sát đề nghị có hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng các nhà văn hóa đủ diện tích, trang thiết bị cho các xóm sau nhập để phù hợp với quy mô dân số mới. Miễn lệ phí cho các hộ khi thực hiện đổi, điều chỉnh các giấy tờ liên quan sau nhập xóm, xã. Có văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội Đảng đối với các xã thuộc diện sáp nhập...           

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đoàn giám sát kiến nghị huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, sát, đúng các yêu cầu của Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII). Tăng cường công tác phối hợp thực hiện để tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT-XH trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Có báo cáo cụ thể về 9 xóm chưa nhập được. Có kế hoạch động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổng hợp các số liệu hoàn chỉnh báo cáo và gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh vào ngày 25/10.

C.L

Các tin khác


Kỳ họp thứ 8: Biểu quyết 1 nghị quyết, thảo luận 2 dự án Luật

Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "cựu chiến binh gương mẫu", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội trong giai đoạn mới

(HBĐT) - Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, lấy ngày 6/12 hàng năm là ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam. Hội ra đời đáp ứng được mong muốn của CCB có một tổ chức để tập hợp các bạn chiến đấu, cùng sinh hoạt, chia sẻ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục phát huy tình nghĩa đồng chí, đồng đội, tạo niềm phấn khởi, tin tưởng trong đội ngũ CCB.

Hội Cựu chiến binh huyện Tân Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Xác định Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị, góp phần cải thiện thu nhập, thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương. Trong những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Lạc đã không ngừng nỗ lực sáng tạo trên mặt trận kinh tế, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động; xây dựng các mô hình "Hoa nở - điện sáng - an ninh - an toàn", "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"… Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

Những kết quả nổi bật phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019

(HBĐT) - Giai đoạn 2014 - 2019, Hội CCB tỉnh thực hiện có hiệu quả 9/9 chỉ tiêu Đại hội thi đua "CCB gương mẫu” lần thứ V đã đề ra. Toàn Hội có 3.112 mô hình CCB làm kinh tế thu hút 10.987 lao động; trong đó có 61 doanh nghiệp vừa và nhỏ do doanh nhân CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hơn 1.250 lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Huyện Kỳ Sơn nghiêm túc sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 của BCH T.Ư Đảng, các kế hoạch của tỉnh về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính bảo đảm đúng kế hoạch. Về cơ bản, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, bộ máy, biên chế của cơ quan, đơn vị tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Trong tuần làm việc thứ 4, đại biểu và cử tri sẽ nghe trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục