(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 của BCH T.Ư Đảng, các kế hoạch của tỉnh về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính bảo đảm đúng kế hoạch. Về cơ bản, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, bộ máy, biên chế của cơ quan, đơn vị tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.


Bộ phận một cửa UBND xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) tạo điều kiện cho người dân làm các thủ tục hành chính. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Dân Hạ cho biết: Xã đã thực hiện nghiêm túc đề án sáp nhập và đổi tên xóm, sáp nhập các chi bộ Đảng theo đúng kế hoạch của tỉnh và huyện phê duyệt. Do tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nên việc lấy ý kiến cử tri chỉ 1 lần với tỷ lệ đạt trên 90%. Trước sáp nhập, xã có 13 xóm, thực hiện nhập 2 xóm Đan Phượng và Đồng Bến thành xóm Đồng Bến; xóm Rối và Bình Tiến thành xóm Mường Dao. Hiện, xã còn 9 xóm. Về số chi bộ, trước sáp nhập có 16 chi bộ, đã thực hiện nhập chi bộ 2 xóm và giải thể chi bộ cơ quan, nhập chi bộ 2 trường học. Hiện, Đảng bộ xã có 13 chi bộ. Đến nay, bộ máy Đảng, đoàn thể xã cũng như các thôn, xóm hoạt động ổn định, mọi công việc diễn ra thuận lợi. Xã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Tư tưởng cán bộ, nhân dân khá đồng thuận. Năm 2018, xã đạt chuẩn NTM, về đích trước 2 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 5%. Xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM nâng cao, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thiệp, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn đánh giá: Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, do vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xóm, xã. Số lượng cán bộ, đơn vị sự nghiệp giảm theo hướng tinh gọn, bước đầu hoạt động hiệu quả.

Huyện đã thực hiện nhất thể hóa khối Đảng. Theo đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; kế toán Huyện ủy đồng thời là kế toán khối Đảng, đoàn thể và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ huyện. Số lượng người đứng đầu cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể giảm 2 người. Trung tâm VH-TT&TT huyện được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đài TT-TH và Trung tâm VH-TT đã đi vào hoạt động ổn định. Huyện đã rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cơ sở sắp xếp lại vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, giảm các vị trí trùng lắp để xây dựng đề án nâng cao hiệu quả hoạt động. Đối với các đơn vị trường học đã thực hiện sáp nhập bảo đảm mỗi xã có 1 trường mầm non và 1 trường TH&THCS theo đúng lộ trình. Số trường học đã giảm được 10 trường, từ 32 trường còn 22 trường.

Công tác sắp xếp xóm, đổi tên khu dân cư được triển khai đồng bộ theo đúng kế hoạch. Từ 85 xóm, khu phố còn 59 xóm, khu phố, giảm 26 xóm, khu phố. 100% xóm, khu phố có tổ chức Đảng. Đến nay, huyện có 10 đơn vị hành chính và 59 xóm, khu dân cư; 12 cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Về cơ quan chuyên môn có 18 đơn vị, trong đó có 13 cơ quan hành chính, 3 đơn vị sự nghiệp, 2 đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất. Toàn huyện có 28 tổ chức Đảng với 3.123 đảng viên. Bộ máy cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ KT-XH địa phương. 

Bên cạnh đó, huyện cũng gặp khó khăn về sắp xếp cán bộ quản lý, nhất là khối Giáo dục; việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức khó khăn; cơ sở vật chất nhà văn hóa chưa bảo đảm cho sinh hoạt cộng đồng… Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, tăng cường lãnh đạo đánh giá cán bộ làm cơ sở tinh giản biên chế đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết số 18, 19.


Lê Chung

Các tin khác


Đảng bộ xã Kim Bôi lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Đảng bộ xã Kim Bôi (Kim Bôi) có 6 chi bộ trực thuộc, 149 đảng viên đã làm tốt công tác lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH trong thời gian qua. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhân dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và góp sức xây dựng nông thôn mới.

Công tác thanh niên không hình thức, làm việc nào được việc đó

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, việc tổ chức hành động thanh niên cần chọn điểm, nhân rộng, tập trung vào những nội dung trọng tâm với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVI

(Do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày)

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI thành công và bế mạc

(HBĐT) - Sáng 11/12, ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục chương trình làm việc với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua các Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự phiên chất vấn.

Quan tâm phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy có gần 16.000 tín đồ các tôn giáo, chiếm gần 30% dân số toàn huyện. Trước năm 2004, toàn Đảng bộ huyện chỉ kết nạp được 169 đảng viên là tín đồ các tôn giáo. Từ khi thực hiện Quy định số 123, ngày 28/4/2019 của Bộ Chính trị về kết nạp đảng viên đối với người theo đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, công tác phát triển đảng viên trong đồng bào tôn giáo, nhất là vùng đồng bào có đạo đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự các Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục