(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển KT – XH giai đoạn 2016 – 2020, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Trong đó, việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh được đặc biệt chú trọng. Đây cũng là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược đã và đang được thực hiện hiệu quả.Việc hiện đại hóa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giúp tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thủ tục hành chính.

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC để phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016 - 2020, phê duyệt đề án về vấn đề này và kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC các cấp, ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Việc CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng công vụ được đặc biệt coi trọng. Tỉnh đã thành lập và hiện đại hóa Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, thường xuyên cập nhật thông tin, công bố công khai các TTHC để tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp (DN) dễ dàng tiếp cận. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Đến nay, tỉnh ta đã có 1.511 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2;355 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 114 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (năm 2016 mới cung cấp dịch vụ công mức độ 1, 2; chưa có dịch vụ công mức độ 3,4). Tỉnh cũng đã ban hành Quy chế phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đối với 7 lĩnh vực, gồm: đầu tư, xây dựng, đất đai, đăng ký kinh doanh, tư pháp, LĐ-TB&XH, NN&PTNT.

Đồng chí Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Để nâng cao hiệu quả CHCC, tỉnh đã ban hành và tổ chức đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC, mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị để làm căn cứ xét khen thưởng tập thể và đánh giá, phân loại hàng năm đối với người đứng đầu. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, hàng tháng, hàng quý, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thêm nhiệm vụ cho các sở, ngành và luôn sát sao trong việc kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi Trung tâm Phục vụ hành chính côngtỉnh đi vào hoạt động đã cho thấy việc giải quyết TTHC có nhiều khởi sắc,giải quyết chậm, muộn rất hạn chế, nhờ vậy tạo được sự hài lòng của các DN, tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Chỉ số CCHC của tỉnh có điểm số liên tục tăng, năm 2016 đạt 72,88%, năm 2018 đạt 74,94%.

Có thể khẳng định, đẩy mạnh CCHC đã góp phần tạo lực đẩy quan trọng để môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện. Nhằm thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên rà soát các TTHC về đầu tư, xây dựng, đất đai... Thời gian giải quyết thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; thẩm định nhu cầu sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phê duyệt quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư chỉ bằng 3/4so với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm đi vào SX-KD. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo làm thủ tục thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa đối với xuất khẩu không quá 14 ngày, nhập khẩu không quá 13 ngày; thời gian tiếp cận điện năng dưới 33 ngày. Cải cách TTHC lĩnh vực thuế, duy trì công tác kê khai, nộp thuế điện tử đạt 100% đối tượng nộp thuế. Kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nướctrong việc giải quyết TTHC về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, triển khai các giải pháp cải thiện năng lực cạnh tranh, có tác động tích cực đến kết quả hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh. Trong đó phải kể đến việc ban hành quy định thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; quyết định việc hướng dẫn trình tự thực hiện một số TTHC dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu công nghiệp và dự án PPP trên địa bàn tỉnh…

Nhờ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư và tăng cường công tác phối hợp trong quá trình giải quyết TTHC, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn cho DN, nhà đầu tư, đến nay, toàn tỉnh đã có 567 dự án; trong đó có 38 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 568 triệu USD,529 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 68.982 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 621 dự án đầu tư, trong đó có 45 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 670 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 360 triệu USD, bằng 54% tổng vốn đăng ký.


Bình Giang


Các tin khác


Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phụ nữ huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, phù hợp. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời đại mới.

ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, TẠO XUNG LỰC MỚI TIẾP TỤC THÚC ĐẨY CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào TĐYN đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng Nhân dân. Các phong trào như "Bình dân học vụ", "Hũ gạo kháng chiến, "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Tuổi trẻ giữ nước", "Ngày vì người nghèo"... đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại những dấu ấn sâu đậm làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.

Hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận

(HBĐT) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Xác định rõ điều đó, hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy đã có nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình mới với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Tôn vinh, nhân rộng các điển hình thi đua yêu nước

(HBĐT) - Những ngày này, hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Đại hội thực sự là ngày hội lớn, ngày hội thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà - nơi hội tụ 396 đại biểu ưu tú, đại diện các điển hình tiên tiến xuất sắc nhất được bầu chọn từ cơ sở, đại diện cho hàng chục nghìn bông hoa tươi thắm trong rừng hoa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN.       

Báo Hòa Bình và Huyện ủy Lạc Sơn ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 18/9, tại huyện Lạc Sơn, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Ban Biên tập Báo Hòa Bình, lãnh đạo, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Báo Hòa Bình và huyện Lạc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục