Đồng chí Quách Thế Ngọc 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành và huyện Lạc Thủy khánh thành cầu dân sinh Cố Nghĩa. Ảnh: P.V


(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu.


Đã có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Kinh tế duy trì phát triển khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng CN - TTCN - XD; dịch vụ; nông nghiệp lần lượt là: 30,2%, 44,8%, 25%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Đến nay, có 6/8 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã còn lại đạt 18/19 tiêu chí. Thu ngân sách đạt khá. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Hộ nghèo giảm còn 5,5%. Lĩnh vực GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng. Tình hình chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố, phát triển. Chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể CT-XH được đổi mới, có nhiều tiến bộ. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên rõ rệt, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Nhiều vấn đề bức thiết, khó khăn từ thực tiễn được chỉ đạo giải quyết kịp thời. 


Huyện là một trong những địa phương đi đầu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư theo các Nghị quyết của T.Ư, tỉnh đạt kết quả cao. Tiềm năng du lịch, dịch vụ đang trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế. Môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, nhiều dự án mới đã, đang triển khai trên địa bàn, tạo cơ hội mới và sức bật mới phát triển KT-XH. Phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng thu hút được sự tham gia của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều năm liền, huyện Lạc Thủy nằm trong tốp đầu phong trào thi đua các khối huyện, thành phố.


Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện cụ thể địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra.


Huyện Lạc Thủy xây vùng sản xuất cam an toàn đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt; tăng trưởng kinh tế chưa cao và bền vững; ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu... Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV như sau:


Một là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong nội bộ, sự phối hợp của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị với tinh thần chủ động, vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của huyện, nắm bắt và phân tích đầy đủ, chính xác tình hình, thực hiện tốt công tác dự báo, để đề ra những chủ trương, quyết sách, mục tiêu sát với thực tiễn của Đảng bộ.


Hai là: Trong lãnh đạo, xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh của huyện, lựa chọn những nội dung, khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia, đặc biệt quan tâm đến chất lượng, hiệu quả.


Ba là: Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, uy tín, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.


Bốn là: Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh, sự đồng tình của mọi tầng lớp Nhân dân, để thực hiện các nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.


Năm là: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Kịp thời tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Huy động hiệu quả các nguồn lực, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức liên quan để phát triển toàn diện KT-XH.


Phát huy những kết quả đã được, đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, xây dựng huyện Lạc Thủy vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, ổn định về QP-AN, xây dựng quê hương Lạc Thủy phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 Lạc Thủy là huyện Tốp đầu phát triển KT - XH góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Các tin khác


Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Ngày 6/7, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Xã Tân Thành: Trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo

(HBĐT) - Tại Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành (Mai Châu) nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua, BCH Đảng bộ xã khóa mới đã ra mắt với 15 đồng chí. Trong đó, chỉ có 1 đồng chí 45 tuổi, còn lại 14 đồng chí đều ở độ tuổi 40 trở xuống, người trẻ nhất sinh năm 1988 (32 tuổi). Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hân sinh năm 1983 (37 tuổi). Kết quả bầu BCH cấp ủy khóa mới càng thuyết phục hơn khi cùng với sự trẻ tuổi, chất lượng nguồn nhân sự cũng được ghi nhận ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Đoàn kết năng động, sáng tạo, xây dựng Cao Phong trở thành huyện nông thôn mới

(HBĐT) - Năm năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào tình hình thực tiễn địa phương và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu KT-XH Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra. Trong nhiệm kỳ, đã có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đại hội.   

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 5-7, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến 6-7.

Sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Hiện nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung toàn lực chỉ đạo, rà soát, hoàn thành những phần việc cuối cùng trong công tác chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch, đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 6 - 8/7), gồm phiên trù bị và phiên chính thức.

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đại tá Hà Tất Đạt
UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, quy định, hướng dẫn của cấp trên; chủ động bổ sung, kiện toàn luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ, ứng phó thảm họa, thiên tai, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, bảo đảm sát với thực tế địa phương; duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an theo Nghị định số 77 (nay là Nghị định số 03) của Chính phủ và các lực lượng khác trong giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Những kết quả đạt được đã khẳng định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh trước mọi tình huống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục