(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy Đảng huyện Lạc Sơn đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS), trọng tâm là bám sát quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng. Dưới sự lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, sự phối kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy, UBKT các cấp với các tổ chức liên quan, công tác KTGS của Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.Cán bộ, công chức xã Yên Phú (Lạc Sơn) thường xuyên rà soát nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

Thống kê 5 năm qua, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã kiểm tra 357 tổ chức, 484 đảng viên (tăng 246 tổ chức, 64 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); tiến hành giám sát 331 tổ chức, 607 đảng viên (tăng 174 tổ chức, 566 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015). UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 20 tổ chức, 107 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với 251 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 142 tổ chức; giám sát 178 tổ chức, 414 đảng viên…

Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện chương trình KTGS được triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo đúng quan điểm, phương châm, đúng quy trình và thẩm quyền. Số lượng các cuộc KTGS của cấp ủy huyện đều tăng dần từng năm. Nội dung KTGS đi vào trọng tâm, trọng điểm, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, tập trung mạnh vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điển hình như: việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và những điều đảng viên không được làm; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; công tác quản lý tài chính, tài sản công… Thông qua KTGS đã xử lý nghiêm minh những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch nội bộ Đảng, đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.
Song song với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS theo chương trình toàn khóa (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và kế hoạch đề ra hàng năm, BTV Huyện ủy kịp thời bổ sung chương trình KTGS theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy. Đáng ghi nhận là huyện đã xây dựng Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ huyện Lạc Sơn”, tăng cường quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan có liên quan. Trong quyết tâm tạo chuyển biến tích cực cho công tác KTGS, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp trực thuộc thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác KTGS, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác KTGS… Với những nỗ lực đồng bộ, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện đã thực hiện hiệu quả công tác KTGS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã bám sát chương trình, trọng tâm công tác của Đảng bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ KTGS. Qua KTGS đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những vấn đề tồn tại, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, đồng thời nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cấp ủy cơ sở và đảng viên thực hiện hiệu quả hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Cũng chính từ việc nâng cao hiệu quả công tác KTGS, các cấp ủy Đảng đã phát huy tốt vai trò, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì thế, đây sẽ tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp Đảng bộ huyện phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.      

       
Khánh An

Các tin khác


Viện Kiểm sát nhân dân TP Hoà Bình vượt 33 chỉ tiêu được giao

(HBĐT) - Chiều 26/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hoà Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.

Hội Nông dân thị trấn Chi Nê: Điển hình thực hiện phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Với thành tích nổi bật trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh, Hội Nông dân (HND) thị trấn Chi Nê là một trong những đơn vị điển hình thực hiện phong trào thi đua yêu nước của huyện Lạc Thủy.

Huyện Yên Thủy: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

(HBĐT) - Những năm qua, việc thực hiện các nội dung quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại huyện Yên Thuỷ cơ bản đảm bảo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, mang tính công khai, minh bạch, tạo đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Điều đó cho thấy vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(HBĐT) - Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội).

Hội LHPN huyện Cao Phong triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Cao Phong vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục