(HBĐT) - Năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và chất lượng công vụ, góp phần quan trọng phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.


Điểm tiếp nhận hồ sơ Sở KH&ĐT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 77 quyết định công bố 807 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên địa bàn (quy định mới 340 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 267 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ 200 TTHC); ban hành 10 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của các lĩnh vực: Nội vụ, VH-TT&DL, Công Thương, LĐ-TB&XH, GTVT, Y tế, TT&TT, KH&ĐT. Trong đó, đã kiến nghị đơn giản hóa một số thành phần hồ sơ, rút ngắn thời hạn giải quyết cho 30 TTHC so với quy định hiện hành; đặc biệt, có những lĩnh vực giảm tới 50% thời gian giải quyết. Số tiền tiết kiệm sau đơn giản hóa TTHC trên 458 triệu đồng. Tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 1.823 thủ tục. TTHC giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp 469 thủ tục, liên thông các cấp 102 thủ tục. Việc thực hiện TTHC qua môi trường điện tử được quan tâm. Năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận giải quyết 124.239 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tăng gấp 11 lần so với năm 2019. Trong đó, TP Hòa Bình, các huyện: Lương Sơn, Lạc Sơn, Cao Phong, Tân Lạc; các Sở: Công Thương, Tư pháp, Xây dựng, KH&ĐT có số hồ sơ phát sinh cao nhất.

Hiện nay, tất các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã được phê duyệt bản mô tả công việc theo vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm theo khung năng lực của từng vị trí việc làm. Đối với những công chức tuyển dụng trước thời điểm Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành, nếu trình độ chuyên môn không phù hợp vị trí việc làm được cử đi đào tạo văn bằng 2, hoặc thạc sĩ với chuyên ngành đúng khung năng lực. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu, cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao. Năm 2020, tỉnh đã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm chức vụ đối với 28 cán bộ, công chức thuộc diện BTV Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý. Tổ chức 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác, chỉ tiêu năm 2019; 1 kỳ thi ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính; 1 kỳ xét thăng hạng viên chức ngành giáo dục; cả tỉnh tổ chức được 158 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 14.075 học viên.

Bên cạnh đó, công tác cải cách TTHC, chất lượng công vụ của tỉnh còn những hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời cập nhật quá trình giải quyết TTHC lên phần mềm điện tử của tỉnh; số hồ sơ phát sinh giao dịch mức độ 3, 4 còn ít; khung năng lực một số vị trí việc làm ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu những chuyên ngành phù hợp…

Đồng chí Bùi Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Sở Nội vụ đang phối hợp các sở, ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng cải cách TTHC và công vụ. Trong đó, xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án đẩy mạnh CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2023; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo kế hoạch. Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, xã; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyển mức độ 3, 4. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, công chức, viên chức, chính sách tinh giản biên chế đúng lộ trình, chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là ngành kinh tế, kỹ thuật để nâng cao sức cạnh trạnh của tỉnh. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra về giải quyết TTHC, công chức, công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ…

Lê Chung


Các tin khác


Đồng chí Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được Quốc hội bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Với 459 đại biểu có mặt (chiếm 95,63%); số đại biểu tán thành là 455 (bằng 94,79%), đại biểu không tán thành là 4 (bằng 0,83%), Quốc hội đã bầu đồng chí Lê Minh Khái và đồng chí Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ; 12 đồng chí được bầu làm bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Quốc hội sáng nay đã thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên của Chính phủ.

Điểm sáng phong trào thi đua "CCB gương mẫu" ở xã Phú Thành

(HBĐT) - Hội CCB xã Phú Thành (Lạc Thủy) có 486 hội viên sinh hoạt tại 10 cơ sở hội. Theo thống kê năm 2020, thu nhập bình quân hội viên CCB đạt 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 63,92%, toàn xã còn 9 hộ CCB nghèo và cận nghèo. Để đạt được kết quả trên, hội viên CCB trên địa bàn xã đã phát huy tinh thần "người lính Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời bình. Qua đó nhằm năng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, khẳng định vai trò tiên phong của hội viên CCB trong phát triển KT-XH địa phương.

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chiều 7-4, Văn phòng Quốc hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Xã Nam Thượng: Đại hội điểm Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

(HBĐT) - Hội LHPN xã Nam Thượng (Kim Bôi) vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Có 85 đại biểu chính thức đại diện cho 1.140 cán bộ, hội viên trong toàn xã tham dự Đại hội.

Hội Cựu chiến binh tỉnh giao ban quý I

(HBĐT) - Ngày 7/4, tại huyện Lạc Thủy, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I/2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, các huyện, thành phố và Hội CCB Khối Các cơ quan tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục