(HBĐT) - Chiều 12/8, HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các trình tự, thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh tại Sở TN&MT. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia buổi giám sát có lãnh đạo UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, từ năm 2020 đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và chi nhánh các huyện, thành phố đã tiếp nhận hơn 135 nghìn hồ sơ đăng ký đất đai, xin cấp GCNQSDĐ. Trong đó, năm 2020 đã giải quyết 39.753 hồ sơ trong hạn và trước hạn, 109 hồ sơ giải quyết quá hạn; năm 2021 giải quyết 52.843 hồ sơ trong hạn và trước hạn, 1.258 hồ sơ quá hạn; từ tháng 1 đến nay giải quyết trong hạn và trước hạn 26.140 hồ sơ, có 135 hồ sơ quá hạn. Hơn 10 nghìn hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, trong đó, đã thông tin sang cơ quan Thuế 4.136 hồ sơ; 5.760 hồ sơ đang thực hiện chưa đến hạn; 450 hồ sơ đang chờ tổ chức, cá nhân bổ sung thông tin.

Khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai là công tác tổ chức, trụ sở, phòng kho lưu trữ, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; công tác vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; công tác quản lý, cấp phát và sử dụng phôi giấy chứng nhận; công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận… Theo lãnh đạo Sở TN&MT, nguyên nhân của những hạn chế là do hệ thống văn bản pháp luật về chính sách, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận của cấp trên ban hành nhiều, thay đổi thường xuyên, một số nội dung quy định chưa rõ ràng gây khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện. Trong quá trình sử dụng đất đai biến động nhiều về hiện trạng, loại đất, đối tượng sử dụng, hệ thống sổ sách theo dõi quản lý cập nhật biến động chưa thường xuyên. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai tại cơ sở yếu, trình độ năng lực, trách nhiệm chưa cao, chưa được đào tạo lại… 

Kiến nghị tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở TN&MT đề nghị: Tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư để thống nhất mức chi phí giá dịch vụ khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian, địa điểm của người cung cấp dịch vụ. Chỉ đạo UBND các huyện sắp xếp, bố trí, giao đất cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xây dựng trụ sở, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ đảm bảo theo quy định. Sớm có chỉ đạo về công tác tuyển dụng người làm việc đảm bảo đủ theo số lượng người làm việc được giao. Bố trí kinh phí để triển khai dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận dự án 672 theo hiện trạng sử dụng đất và quy phạm thành lập bản đồ hiện hành…

Thảo luận tại hội nghị giám sát, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở TN&MT giải trình, làm rõ những giải pháp cụ thể của ngành trước những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với những hồ sơ xử lý quá hạn và những sai sót trong thực hiện các dự án về đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính. Giải pháp đối với công tác cán bộ, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ làm thủ tục hành chính về đất đai…

Phát biểu kết luận hội nghị giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh nhất trí với nội dung báo cáo cũng như các kiến nghị của Sở TN&MT trong việc thực hiện quy định pháp luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh đề nghị: Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, các quy chế phối hợp để từng bước tháo gỡ khó khăn. Có biện pháp, phương án tháo gỡ kịp thời những sai sót trong thực hiện các dự án về đo đạc địa chính. Về khó khăn trong công tác cán bộ, đồng chí đề nghị Sở tiếp tục tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng làm tốt công tác phối hợp nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ liên quan đến thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đ.H

Các tin khác


Tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

(HBĐT) - Sáng 23/9, Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tọa đàm.

Huyện Cao Phong: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

(HBĐT) - Tổ chức lại Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng huyện thành BQL đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; Thực hiện bãi bỏ Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện; Xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND về kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đó là 3 trong nhiều quyết sách "đúng” và "trúng”, thể hiện quyết tâm của huyện Cao Phong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần đắc lực thúc đẩy KT-XH địa phương.

Huyện Yên Thủy nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, Đảng bộ huyện Yên Thủy kết nạp được 71 đảng viên mới, đạt 59,1% chỉ tiêu giao. 100% đảng viên mới có trình độ văn hóa đạt và vượt chuẩn, trên 60% trong độ tuổi thanh niên… đã bổ sung lực lượng kế cận chất lượng cho Đảng. Với quan điểm xuyên suốt: Phát triển Đảng phải song hành giữa chất lượng và số lượng, Đảng bộ huyện đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong 4 tháng cuối năm.

Phường Thịnh Lang tạo đồng thuận từ thực hiện quy chế dân chủ

(HBĐT) - Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) xác định công khai, minh bạch là "chìa khóa” để phát huy dân chủ ở cơ sở. Nội dung công khai ngoài tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển KT-XH, địa phương còn thực hiện công khai trong huy động vốn xây dựng các công trình hay huy động, sử dụng các loại quỹ như: Đền ơn - đáp nghĩa, Vì người nghèo...

Triển khai quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(HBĐT) - Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quy định số 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư về thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 20. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xã Bình Thanh: Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ xã Bình Thanh có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ khu dân cư. Hiện, Đảng bộ có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt do già yếu, ốm đau và 6 đảng viên đi làm xa (2 trường hợp đi xuất khẩu lao động). Ngoài ra, có nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đi làm tại TP Hòa Bình, các huyện trong tỉnh… Trước thực tế đó, vấn đề quản lý đảng viên được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng, góp phần giữ gìn tư cách đạo đức đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục