(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh là Đảng bộ có đặc điểm riêng, các tổ chức cơ sở Đảng được thành lập theo các đơn vị cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hội nghề nghiệp và một số doanh nghiệp Nhà nước. Tính đến hết tháng 6/2022, Đảng bộ Khối có 73 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 46 đảng bộ và 27 chi bộ), với 4.233 đảng viên sinh hoạt ở 5 loại hình, gồm: Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp; tổ chức hội nghề nghiệp và cơ quan báo chí.Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” đã góp phần không nhỏ trong việc định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống trong toàn Đảng bộ. Cấp uỷ các cấp, trực tiếp và thường xuyên là thường trực cấp uỷ từ Đảng ủy đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác lịch sử Đảng. Quan tâm chỉ đạo việc sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có kiến thức chuyên ngành sâu rộng, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao; bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí cần thiết cho công tác quan trọng này.

BTV Đảng ủy đã lãnh đạo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, đưa vào nội dung giảng dạy các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới. Quan tâm lãnh đạo tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp; tận dụng các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả internet và mạng xã hội để tuyên truyền hiệu quả truyền thống của ngành, của cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ. Làm tốt công tác thông tin, giới thiệu lịch sử Đảng, truyền thống của các cơ quan, đơn vị gắn với việc đấu tranh phê phán, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở làm tốt việc bảo quản, lưu trữ tư liệu lịch sử Đảng bộ các cấp, xây dựng phòng truyền thống để lưu giữ, bảo quản...
Trên cơ sở tài liệu học tập của Ban Tuyên giáo T.Ư biên soạn, BTV Đảng ủy Khối phân công đội ngũ báo cáo viên giới thiệu từng chuyên đề cho học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có chuyên đề về Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 1958 - 2013 được chỉnh lý, bổ sung hoàn thành năm 2013 và tái bản năm 2018 đã được BTV Đảng ủy Khối biên soạn thành 1 chuyên đề đưa vào chương trình học tập của các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú trong Đảng bộ. Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ Khối đã mở 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.097 quần chúng ưu tú; mở 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 868 đảng viên mới kết nạp; phối hợp Trường Chính trị tỉnh mở 11 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 599 đảng viên.


Trong những năm qua, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong Khối đã thống nhất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tích cực triển khai sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử truyền thống, xuất bản kỷ yếu của ngành, cơ quan, đơn vị mình. Đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, truyền thống lịch sử của các cơ quan, đơn vị; quan tâm việc sưu tầm, khai thác, bổ sung tư liệu lịch sử Đảng bộ, truyền thống lịch sử vẻ vang của các cơ quan, đơn vị thông qua các nhân chứng lịch sử, đội ngũ cán bộ lão thành, cán bộ lãnh đạo, hưu trí của các thời kỳ. Đến nay, đã có 33 cơ quan, đơn vị trong Khối đã triển khai xây dựng được 55 công trình kỷ yếu, lịch sử của Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị  

Thông qua việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW đã góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương trong toàn Đảng, toàn xã hội với những hình thức phong phú, sinh động, phù hợp từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí cho công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.


V.H

Các tin khác


Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương và gặp mặt các đồng chí Quân ủy Trung ương, đại biểu quân đội dự Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Mexico từ ngày 28-30/9.

Huyện Lạc Sơn lan tỏa các điển hình thi đua yêu nước

(HBĐT) - Được lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn giới thiệu, chúng tôi đến thăm mô hình "Sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu” của hợp tác xã (HTX) Lộc Phát, xã Bình Hẻm. Đây là một trong những điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi được UBND huyện quyết định công nhận điển hình tiên tiến (ĐHTT) cấp huyện.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quán triệt, triển khai các văn kiện của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục