(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh là Đảng bộ có đặc điểm riêng, các tổ chức cơ sở Đảng được thành lập theo các đơn vị cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hội nghề nghiệp và một số doanh nghiệp Nhà nước. Tính đến hết tháng 6/2022, Đảng bộ Khối có 73 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 46 đảng bộ và 27 chi bộ), với 4.233 đảng viên sinh hoạt ở 5 loại hình, gồm: Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp; tổ chức hội nghề nghiệp và cơ quan báo chí.Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” đã góp phần không nhỏ trong việc định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống trong toàn Đảng bộ. Cấp uỷ các cấp, trực tiếp và thường xuyên là thường trực cấp uỷ từ Đảng ủy đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác lịch sử Đảng. Quan tâm chỉ đạo việc sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có kiến thức chuyên ngành sâu rộng, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao; bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí cần thiết cho công tác quan trọng này.

BTV Đảng ủy đã lãnh đạo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, đưa vào nội dung giảng dạy các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới. Quan tâm lãnh đạo tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp; tận dụng các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả internet và mạng xã hội để tuyên truyền hiệu quả truyền thống của ngành, của cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ. Làm tốt công tác thông tin, giới thiệu lịch sử Đảng, truyền thống của các cơ quan, đơn vị gắn với việc đấu tranh phê phán, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở làm tốt việc bảo quản, lưu trữ tư liệu lịch sử Đảng bộ các cấp, xây dựng phòng truyền thống để lưu giữ, bảo quản...
Trên cơ sở tài liệu học tập của Ban Tuyên giáo T.Ư biên soạn, BTV Đảng ủy Khối phân công đội ngũ báo cáo viên giới thiệu từng chuyên đề cho học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có chuyên đề về Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 1958 - 2013 được chỉnh lý, bổ sung hoàn thành năm 2013 và tái bản năm 2018 đã được BTV Đảng ủy Khối biên soạn thành 1 chuyên đề đưa vào chương trình học tập của các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú trong Đảng bộ. Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ Khối đã mở 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.097 quần chúng ưu tú; mở 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 868 đảng viên mới kết nạp; phối hợp Trường Chính trị tỉnh mở 11 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 599 đảng viên.


Trong những năm qua, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong Khối đã thống nhất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tích cực triển khai sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử truyền thống, xuất bản kỷ yếu của ngành, cơ quan, đơn vị mình. Đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, truyền thống lịch sử của các cơ quan, đơn vị; quan tâm việc sưu tầm, khai thác, bổ sung tư liệu lịch sử Đảng bộ, truyền thống lịch sử vẻ vang của các cơ quan, đơn vị thông qua các nhân chứng lịch sử, đội ngũ cán bộ lão thành, cán bộ lãnh đạo, hưu trí của các thời kỳ. Đến nay, đã có 33 cơ quan, đơn vị trong Khối đã triển khai xây dựng được 55 công trình kỷ yếu, lịch sử của Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị  

Thông qua việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW đã góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương trong toàn Đảng, toàn xã hội với những hình thức phong phú, sinh động, phù hợp từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí cho công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.


V.H

Các tin khác


Báo cáo tóm tắt các tờ trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bàyBáo cáo (tóm tắt) kết quảgiải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8; kết quả thực hiện Thông báo kết luận các nội dung chất vấn của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII và các tờ trình. Báo Hòa Bình đăng nội dung tóm tắt.


Thông báo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân

 

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã Thông báo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân. Báo Hòa Bình đăng toàn văn bài phát biểu.

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Báo Hòa Bình đăng toàn văn bài phát biểu.


Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội trong giai đoạn mới

Nguyễn Văn Hùng
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình
(HBĐT) - Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam, dự kiến được tiến hành vào cuối tháng 12 này.

Huyện Đà Bắc: Gấp rút hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2022

(HBĐT) - Tính đến ngày 30/11, Đảng bộ huyện Đà Bắc kết nạp được 118 đảng viên (ĐV), đạt 84% kế hoạch năm. Mới có 8/40 chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV năm 2022. Đặc biệt, khá nhiều chi, đảng bộ trực thuộc chưa kết nạp được ĐV nào. Kế hoạch đề ra đối với các chi bộ doanh nghiệp nhà nước là kết nạp 6 ĐV trong năm nay, nhưng đến nay mới kết nạp được 2 ĐV. Hiện, các Đảng bộ trực thuộc gấp rút hoàn thiện hồ sơ trình BTV Huyện ủy xem xét kết nạp ĐV đợt cuối cùng của năm.

Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Víctor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba cùng Đoàn công tác thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 từ ngày 1-12/12/2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục