(HBĐT) - Ngày 26/9/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiến hành kỳ họp tháng 9/2022, xem xét, kết luận một số nội dung sau:


1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng uỷ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT); chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế; chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ TTKSBT; đồng chí Kiều Đình Vì, Bí thư Đảng uỷ TTKSBT; đồng chí Bùi Thanh Tuyền, Phó Bí thư chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy:

- Đảng uỷ TTKSBT chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc thực hiện kiểm tra, giám sát (KTGS) đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu KTGS dẫn đến việc TTKSBT khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do TTKSBT Hòa Bình ký với Công ty CP công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu. Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng uỷ TTKSBT đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, UBKT Đảng ủy Khối đề nghị BTV Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. BTV Đảng ủy Khối sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ vào các quy định của Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy TTKSBT bằng hình thức khiển trách.

- Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế và chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ TTKSBT đã thiếu KTGS đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong việc tham mưu phối hợp tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư sinh phẩm, vắc xin. Từ đó, dẫn đến việc TTKSBT khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do TTKSBT Hòa Bình ký với Công ty CP công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu; chi bộ có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật. Những khuyết điểm, vi phạm của chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế; chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ TTKSBT đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế; chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ bằng hình thức khiển trách.

- Đối với đồng chí Kiều Đình Vì, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc TTKSBT chịu trách nhiệm chính với những khuyết điểm của Đảng ủy, cụ thể: Chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc thực hiện KTGS đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu KTGS dẫn đến việc TTKSBT khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do TTKSBT Hòa Bình ký với Công ty CP công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu.Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Kiều Đình Vì đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Kiều Đình Vì bằng hình thức cảnh cáo.

- Đối với đồng chí Bùi Thanh Tuyền, Phó Bí thư chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ, được phân công phụ trách công tác KTGS, đồng chí chịu trách nhiệm chính trong việc chi bộ xây dựng kế hoạch KTGS đảng viên chưa đảm bảo theo yêu cầu; chưa thực hiện KTGS đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng. Với trách nhiệm làm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán,đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện nhiệm vụ giúp Giám đốc TTKSBT xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2. Từ đó, dẫn đến việc TTKSBT khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do TTKSBT Hòa Bình ký với Công ty CP công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu.Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bùi Thanh Tuyền đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Thanh Tuyền bằng hình thức cảnh cáo.

UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy TTKSBT chỉ đạo việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm và việc kỷ luật hành chính theo quy định.

2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng và đồng chí Ngô Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng uỷ TTKSBT, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy:

- Chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng xây dựng kế hoạch KTGS đảng viên chưa đảm bảo theo yêu cầu (không có nội dung, đối tượng cụ thể); chưa thực hiện KTGS đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng.

- Đồng chí Ngô Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng uỷ TTKSBT với trách nhiệm làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc TTKSBT chịu một phần trách nhiệm với những khuyết điểm của Đảng ủy TTKSBT. Những khuyết điểm, vi phạm của chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng và đồng chí Ngô Thị Phượng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. UBKT Đảng uỷ Khối yêu cầu chi bộ và đồng chí Ngô Thị Phượng nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm. 


P.V (TH)

Các tin khác


Thông báo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân

 

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã Thông báo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân. Báo Hòa Bình đăng toàn văn bài phát biểu.

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Báo Hòa Bình đăng toàn văn bài phát biểu.


Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội trong giai đoạn mới

Nguyễn Văn Hùng
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình
(HBĐT) - Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam, dự kiến được tiến hành vào cuối tháng 12 này.

Huyện Đà Bắc: Gấp rút hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2022

(HBĐT) - Tính đến ngày 30/11, Đảng bộ huyện Đà Bắc kết nạp được 118 đảng viên (ĐV), đạt 84% kế hoạch năm. Mới có 8/40 chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV năm 2022. Đặc biệt, khá nhiều chi, đảng bộ trực thuộc chưa kết nạp được ĐV nào. Kế hoạch đề ra đối với các chi bộ doanh nghiệp nhà nước là kết nạp 6 ĐV trong năm nay, nhưng đến nay mới kết nạp được 2 ĐV. Hiện, các Đảng bộ trực thuộc gấp rút hoàn thiện hồ sơ trình BTV Huyện ủy xem xét kết nạp ĐV đợt cuối cùng của năm.

Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Víctor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba cùng Đoàn công tác thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 từ ngày 1-12/12/2022.

Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam - New Zealand

Theo Đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 5/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam - New Zealand tại trường Đại học Waikato, thành phố Hamilton.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục