(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Báo Hòa Bình đăng toàn văn bài phát biểu.Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.


Kính thưa đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội,

 Kính thưa các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

 
Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII diễn ra trong thời điểm các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Song, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế từng bước phục hồi; văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước, có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,03%; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 6.410 tỷ đồng bằng 164% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 100% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.437,2 triệu USD, tăng 18%; tỷ lệ đô thị hóa đến cuối năm 2022 ước đạt 33,42% vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,99%, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ước đạt 59,54%, vượt kế hoạch đề ra; chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ sở từng bước được nâng cao; hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì và thực hiện tốt; Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực; lĩnh vực Văn hóa - Thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức thành công chương trình "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ một số nội dung đua xe đạp tại SEA Games 31. Công tác cải cách hành chính, kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đổi mới và tăng cường; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm tổ chức thực hiện, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm đạt được kết quả quan trọng; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục, đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, mức chuyển dịch rất nhỏ; nguồn thu từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình chiếm tỷ trọng lớn (trên 26% dự toán). Các dự án lớn có kỳ vọng tạo nguồn thu lớn bù đắp cho ngân sách hầu hết chưa đi vào hoạt động; tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển còn chậm; giá vật tư nông nghiệp tăng cao; công tác dự báo thị trường hạn chế nên sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều rủi ro; sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ngành khai khoáng có mức giảm cao; công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm; chất lượng giáo dục chưa đồng đều, có sự chênh lệch giữa các vùng; cơ sở vật chất tại một số trường chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế còn tăng chậm; công tác quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa có giải pháp hiệu quả để xử lý triệt để chất thải tồn đọng kéo dài; tình trạng tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật hình sự còn diễn biến phức tạp...

Kính thưa các vị đại biểu, thưa Hội đồng nhân dân!

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII là kỳ họp quan trọng để Hội đồng nhân dân tỉnh nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm vừa qua, đòi hỏi các vị đại biểu tập trung nghiên cứu phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện; dự báo xu hướng; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và tỉnh Hòa Bình để xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trên tinh thần đó, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng sau đây: 

Một là: Về kinh tế, xã hội và ngân sách

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2022; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Hai là: Về thực hiện nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 25 dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp để cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo cơ chế, chính sách nhằm phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu vào các chính sách về: Mức chi tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; mức hỗ trợ cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; mức hỗ trợ chi một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp; quyết định biên chế của địa phương và một số chính sách quan trọng khác.

Ba là: Về hoạt động giám sát 

Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát 02 chuyên đề theo chương trình năm 2022 gồm: (1) Tình hình chấp hành pháp luật trong thực hiện các trình tự, thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; (2) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. Đây là những nội dung giám sát rất quan trọng, được nhân dân và cử tri trong tỉnh quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung đánh giá kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, khó khăn vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và kiến nghị các giải pháp hiệu quả trong thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Căn cứ kết quả giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về 02 chuyên đề giám sát này.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng xem xét, thảo luận các Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và Thông báo kết luận các nội dung chất vấn sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo của các ngành Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Bốn là: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, đối với 01 đại biểu, do chuyển công tác; xem xét, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. 

Năm là: Về hoạt động chất vấn 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện chất vấn theo nhóm vấn đề do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất trên cơ sở tổng hợp ý kiến đề nghị của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ các nhóm vấn đề được Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn đặt câu hỏi chất vấn đối với các đối tượng được chất vấn quy định tại Điều 5, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

Kính thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 diễn ra trong thời gian 02 ngày với rất nhiều nội dung quan trọng, nhiều nghị quyết phải xem xét, thông qua. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung tham gia ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng; chất vấn đúng và trúng những vấn đề trọng tâm mà cử tri quan tâm, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân tỉnh có những quyết định đúng đắn đối với các vấn đề rất quan trọng thuộc nội dung chương trình kỳ họp đã được thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin khác


Triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

(HĐBT) - Sáng 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hân hoan những “tuyến đường cờ”

(HBĐT) - Chào xuân Quý Mão, mừng Đảng 93 mùa xuân, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hòa Bình rợp sắc đỏ của Quốc kỳ, Đảng kỳ. Đi trên những con đường rợp cờ đỏ, dâng lên trong lòng mỗi chúng ta niềm xúc cảm, tự hào và tình yêu đất nước.

Ý kiến tâm huyết của đại diện các thành phần, tầng lớp Nhân dân hướng về Đảng

(HBĐT) - Những năm gần đây, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phục hồi mạnh mẽ KT-XH, ổn định đời sống Nhân dân. Đặc biệt, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được xử lý nghiêm minh, càng củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng. Tự hào về Đảng quang vinh, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Hòa Bình đã ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của đại diện các thành phần, tầng lớp Nhân dân hướng về Đảng.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, (từ năm 1973, đã phê phán việc móc ngoặc, lãng phí).

Xã Ngọc Lâu chăm lo đời sống người dân

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) chú trọng công tác chăm lo đời sống người dân bằng nhiều giải pháp, không ngừng quan tâm cả về vật chất và tinh thần, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục