(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã Thông báo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân. Báo Hòa Bình đăng toàn văn bài phát biểu.

 Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày thông báo tóm tắt kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội,
 
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý , cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Căn cứ Thông báo số 357/TB-HĐND, ngày 14/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân như sau:

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Năm 2022, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội được chú trọng; hoạt động du lịch, dịch vụ được phục hồi và phát triển; công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, triển khai kịp thời. Tỉnh rất vinh dự được đón Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; các Đoàn công tác của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư lên thăm và làm việc tại tỉnh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với tỉnh Hòa Bình.

Các hoạt động an sinh xã hội được chú trọng, công tác vận động, huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, cộng đồng nghèo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Trong dịp tết Nguyên đán, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp trao tặng trên 53 nghìn suất quà, trị giá trên 24 tỷ đồng; sửa chữa và xây mới 664 nhà Đại đoàn kết, nhà cho hộ gia đình chính sách trị giá trên 25 tỷ đồng. Phối hợp triển khai đầu tư, xây dựng, sửa chữa các công trình an sinh xã hội trị giá 8 tỷ đồng. Năm 2022, có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tạo không khí phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Cử tri và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 3, thứ 4 Quốc hội khóa XV thể hiện sự quan tâm đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Trong năm, HĐND tỉnh đã có những quyết sách quan trọng, kịp thời tại các kỳ họp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh nghiêm túc tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân bày tỏ lo lắng, trước những khó khăn trong phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng có chiều hướng gia tăng; đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động và Nhân dân còn khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm tiến độ, tình trạng sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục triệt để. 

II. CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2022

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích mừng Đảng, mừng xuân và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới về đánh giá sự hài lòng của người dân trong xét và công nhận huyện, xã nông thôn mới. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác vận động ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”. Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Lễ phát động Tháng cao điểm xây dựng Quỹ Vì người nghèo; chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số Đài địa phương khác. Đã có 113 tập thể và 68 cá nhân đăng ký, ủng hộ chương trình với tổng số tiền 70,6 tỷ đồng. 

- Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh được phối hợp tổ chức có hiệu quả. Trong năm, đã tổ chức được 51 hội nghị, với tổng số 371 ý kiến. 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Chủ trì thống nhất với các tổ chức thành viên tham mưu với cấp ủy xây dựng chương trình giám sát. Trong năm, đã thực hiện 6 nội dung giám sát, mở rộng hình thức và đối tượng giám sát trên các lĩnh vực. Trong đó, có các lĩnh vực khó, nhạy cảm, phức tạp như: giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; giám sát thực hiện chính sách người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt hoạt động phản biện xã hội, tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật. Phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức 01 hội nghị phản biện đối với Dự thảo Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và góp ý vào nhiều văn bản khác.

- Trong năm đã tiếp nhận 25 đơn thư của công dân, tiếp 14 đoàn, chuyển 26 đơn thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Tiếp tục duy trì, phối hợp thực hiện có hiệu quả 1.367 tổ hòa giải, với 8.563 hòa giải viên, trong đó có 1.351 hòa giải viên là cán bộ Mặt trận. Các Tổ hòa giải đã phát huy vai trò, trách nhiệm giải quyết kịp thời tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống và sản xuất của Nhân dân ở khu dân cư, tránh phát sinh các điểm nóng về khiếu nại ở cơ sở.

III. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

1. Về chế độ chính sách: Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính, tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí cho Khu dân cư.

2. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, các Dự án: Cử tri tiếp tục đề nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các diện tích đất còn bị chồng chéo gây bức xúc trong Nhân dân tại các địa phương; việc khai thác khoáng sản tại một số mỏ đá làm ảnh hưởng đến nhà cửa và đời sống Nhân dân. 

 3. Về giao thông, thủy lợi: Cử tri và Nhân dân đề nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm giải quyết dứt điểm hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 6 tránh ngập úng gây tắc nghẽn giao thông nước tràn vào nhà dân trên một số tuyến đường (Thị trấn Cao Phong, thành phố Hòa Bình); tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các phương tiện giao thông chở hàng hóa, vật liệu quá tải trên tuyến đường Tỉnh lộ 445.

Trên đây là Thông báo tóm tắt kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền  năm 2022 và ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị Thường trực HĐND, UBND chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết.Các tin khác


Triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

(HĐBT) - Sáng 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hân hoan những “tuyến đường cờ”

(HBĐT) - Chào xuân Quý Mão, mừng Đảng 93 mùa xuân, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hòa Bình rợp sắc đỏ của Quốc kỳ, Đảng kỳ. Đi trên những con đường rợp cờ đỏ, dâng lên trong lòng mỗi chúng ta niềm xúc cảm, tự hào và tình yêu đất nước.

Ý kiến tâm huyết của đại diện các thành phần, tầng lớp Nhân dân hướng về Đảng

(HBĐT) - Những năm gần đây, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phục hồi mạnh mẽ KT-XH, ổn định đời sống Nhân dân. Đặc biệt, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được xử lý nghiêm minh, càng củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng. Tự hào về Đảng quang vinh, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Hòa Bình đã ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của đại diện các thành phần, tầng lớp Nhân dân hướng về Đảng.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, (từ năm 1973, đã phê phán việc móc ngoặc, lãng phí).

Xã Ngọc Lâu chăm lo đời sống người dân

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) chú trọng công tác chăm lo đời sống người dân bằng nhiều giải pháp, không ngừng quan tâm cả về vật chất và tinh thần, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục