(HBĐT) - Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 - CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng cơ sở đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng lên.


Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm của nước ta trong 10 năm qua diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều hình thức phạm tội mới tinh vi,xảo quyệt với nhiều mục đích phạm tội khác nhau, ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH của cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng,liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong vai trò tham mưu với BTV Tỉnh ủy và quản lý các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, đòi hỏi sự chỉ đạo và vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống tội phạm theo tinh thần Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy trong tỉnh tập trung chỉ đạo đổi mới về nội dung,hình thức, sát hợp với đối tượng, địa bàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, như: tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao ban của cơ quan hàng tháng, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt chi bộ, thông qua hội nghị đối thoại… Qua công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm đã xuất hiện nhiều cách làm mới đem lại hiệu quả cao như: Chi bộ UB MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực và các tổ chức đoàn thể CT-XH tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm,ma túy,tệ nạn xã hội đến từng hộ gia đình, nhất là giới trẻ, học sinh, thanh thiếu niên và các đối tượng dễ bị lây nhiễm; Đảng ủy Cục Thuế tỉnh tổ chức khảo sát thăm dò khó khăn của doanh nghiệp trong việc kê khai thuế điện tử, thực hiện cung cấp thông tin về chính sách pháp luật thuế mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan thông qua địa chỉ email cho người nộp thuế; TAND tỉnh tuyên truyền thông qua phát biểu luận tội và các hoạt động xét xử tại phiên tòa, phiên tòa lưu động...

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết: "Để thực hiện tốt Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, BTV Đảng ủy Khối đã bám sát những nội dung trong chỉ thị, tập trung tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối. Các cấp ủy Đảng cũng chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường đấu tranh các loại tội phạm xuất hiện trong quá trình thực hiện công vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, làm mất uy tín của cơ quan, đơn vị, của Đảng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan nội chính trong công tác nắm tình hình, điều tra tránh để lọt tội phạm".

Từ năm 2010 đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra đối với 746 lượt với tổ chức Đảng và 810 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.010 lượt tổ chức Đảng,1.103 lượt đảng viên; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 Đảng ủy cơ sở. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 40 tổ chức Đảng và 53 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.455 lượt tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 3 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 1.450 tổ chức Đảng và 656 đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng,việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 1.352 lượt tổ chức Đảng .

Cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng,93 đảng viên; việc thi hành kỷ luật bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền, do vậy không có trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng

Có thể nhận thấy, trước những sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh được dư luận cả nước quan tâm, thì một trong những nguyên nhân không nhỏ thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng cơ sở do chưa thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện công vụ của các cán bộ, đảng viên; cấp ủy đơn vị cũng chưa tích cực, chủ động trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát của Đảng ủy một cách đầy đủ,toàn diện theo quy định. Ngay từ khi phát hiện ra những dấu hiệu vi phạm, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã phối hợp cùng cơ quan chức năng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối, các tổ chức trực thuộc tiến hành xem xét xử lý vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đến những sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc gần đây nhất khiến dư luận bức xúc là vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để trục lợi BHYT xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với 18 bác sỹ, điều dưỡng viên tham gia lập khống hồ sơ, bệnh án, nâng khống ngày điều trị để lấy thuốc chữa bệnh, vật tư y tế mang đi bán, hoặc cho người thân sử dụng, gây thiệt hại trên 157 triệu đồng quỹ BHXH tỉnh cũng là do việc bộ phận thanh tra, kiểm tra của BHXH hầu như không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đối với khoa sơ sinh... Và còn rất nhiều những sai phạm khác nữa nếu như công tác thanh tra, kiểm tra trong các cấp ủy Đảng không được tăng cường và siết chặt, thì đây có thể sẽ là một lỗ hổng lớn để cán bộ, đảng viên vi phạm.

Những tồn tại, hạn chế dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên nhận thức về các vấn đề liên quan đến phạm tội chưa đúng đắn, còn có biểu hiện chưa đề cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương và các quy định của pháp luật còn thấp, tình trạng quan liêu, xa dân vẫn còn xảy ra trong một số ít cơ quan, đơn vị và đảng viên. Còn có đảng viên (kể cả đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo) thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm các quy định trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm phẩm chất, đạo đức, vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng...phải thi hành kỷ luật, thậm chí có trường hợp bị xử lý hình sự.

Trên cơ sở đánh giá đúng những kết quả đạt được, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, trong quá trình triển khai và thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền phải tiến hành thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng và địa bàn. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viêntrong phát hiện, tố giác tội phạm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc phòng, chống tội phạm tại các đơn vị phải gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị,đạo đức, lối sống. Việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW gắn với thực hiện các nghị quyết, chị thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập,làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ phát hiện, phòng, chống, tố giác các loại tội phạm cần đưa vào trong kế hoạch, chương trình công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng đoàn thanh niên để cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh và đảm bảo các điều kiện công tác cho các lực lượng này, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

 

Bùi Thị Thanh Huyền

(Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh)

Các tin khác


Ngăn chặn kịp thời gần 500 kg thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên đường đi tiêu thụ

(HBĐT) - Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), Chi cục Thú y kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 28C - 055.56, phát hiện trên xe vận chuyển 3 bao tải chứa động vật, sản phẩm động vật có tổng trọng lượng 180 kg.

Huyện Lương Sơn: Tuyên truyền pháp luật từ phiên tòa giả định

(HBĐT) - Với mong muốn tạo hiệu quả thiết thực, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật đến nhiều đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên. Vừa qua, Viện KSND huyện Lương Sơn phối hợp TAND huyện, Huyện Đoàn tổ chức phiên tòa giả định, dựa trên vụ án có thật về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong học sinh trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền pháp luật cho hơn 600 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh trường THPT Lương Sơn.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả bom mìn

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phiên họp thường kỳ lần thứ 46 Hội đồng Chấp hành Quỹ Trung tâm quốc tế hành động bom mìn nhân đạo Geneva (GICHD) đã diễn ra ngày 30/11 tại Thụy Sĩ dưới hình thức trực tuyến.

Xã Tân Thành: Giữ vững địa bàn không có ma túy

(HBĐT) - Tân Thành là xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu. Trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Song, nhiều năm qua, tình hình ANTT, an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Đặc biệt, đến nay, Tân Thành là xã duy nhất của huyện giữ vững là địa bàn không có ma túy.

Người nộp thuế có thể bị phạt đến 25 triệu đồng đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

(HBĐT) - Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Theo đó, quy định mức phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) tại Điều 13, cụ thể như sau:

Huyện Lương Sơn: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 160 cán bộ, hội viên, nông dân xã Liên Sơn và Cao Dương

(HBĐT) - Vừa qua, Hội Nông dân huyện Lương Sơn phối hợp Thanh tra huyện tổ chức 2  buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 160 cán bộ, hội viên, nông dân của xã Liên Sơn và Cao Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục