(HBĐT) - Ngày 29/8/2023, đồng chí BÙI VĂN KHÁNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


Hoạt động chăm sóc trẻ tại trường Mầm non Hoa Dạ Hợp (TP Hòa Bình).

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, của các địa phương và nhân dân trong công tác chăm lo, phát triển GD&ĐT. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về "Tăng cường nguồn lực phát triển GD&ĐT đáp ứng yêu cầu đổi mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030”.

Tham mưu HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển GD&ĐT, đồng thời giải quyết những bất cập, vướng mắc của ngành trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TU, ngày 4/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi học sinh giỏi quốc gia.

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên, đẩy mạnh học tập thường xuyên, học suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, khuyến khích các địa phương có điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ.

Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đào tạo giáo viên gắn với nhu cầu để đảm bảo đủ về cơ cấu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Có giải pháp hiệu quả để huy động các nguồn lực hợp pháp đầu tư cho GD&ĐT. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống tai nạn thương tích và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Quan tâm, chăm lo công tác giáo dục dân tộc. Thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường phổ thông dân tộc nội trú nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác. Quy hoạch xây dựng Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật của tỉnh.

Tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính trong GD&ĐT cũng như các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

Tích cực hội nhập quốc tế trong giáo dục, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nước ngoài cho GD&ĐT; đẩy mạnh việc thu hút sinh viên, nhà khoa học có uy tín ở nước ngoài đến học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành, nhất là phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quyết định số 2457/QĐ-BGD&ĐT, ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành giáo dục.

Tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch năm học, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, giao các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở GD&ĐT, tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật về GD&ĐT. Tham gia đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục…


H.T (TH)

Các tin khác


Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ: Phát động ủng hộ con em ngư dân biển đảo, chất độc da cam 

Sáng 4/12, Công đoàn Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức lễ phát động ủng hộ con em ngư dân huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng; hỗ trợ ngư dân nghèo, khó khăn tỉnh Tiền Giang; mua tăm ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hoà Bình. 

Huyện Tân Lạc: Quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo

Nhiều năm nay, huyện Tân Lạc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI "về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế" và đạt được những kết quả quan trọng.

Cần tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học

Sự phân bố của các trường đại học không đồng đều, các trường cao đẳng sư phạm hoạt động không hiệu quả... là thực trạng đã tồn tại nhiều năm nay. Đã đến lúc cần điều chỉnh mạng lưới, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học nói chung cũng như các trường sư phạm nói riêng khi triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ: Lan tỏa hoạt động giáo dục lòng nhân ái cho học sinh

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng học tập, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) cũng luôn chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lòng nhân ái cho học sinh. Thông qua các hoạt động thiện nguyện nhằm giúp các em phát triển về nhân cách lẫn tri thức, từ đó có ý thức tự giác, biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Đồng thời bồi đắp cho các em lòng yêu thương, chia sẻ với bạn bè và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, trở thành công dân tốt và có ích cho xã hội.

Ngành Giáo dục và Đào tạo chung tay xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã dành nhiều nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tập trung vào 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực GD&ĐT, gồm tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về GD&ĐT.

Giao ban công tác khuyến học cụm 1 các tỉnh vùng Tây Bắc

Ngày 28/11, tại TP Hoà Bình, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh đăng cai tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học năm 2023 cụm 1 các tỉnh vùng Tây Bắc. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký T.Ư HKH Việt Nam; Võ Ngọc Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục