(HBĐT) - Giữa Ba Đình lịch sử

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn (*)

Lời Người còn vang vọng

Khắp thành thị, nông thôn.

Con cháu thưa với Bác

Trên dải đất thành đồng

Ta đánh thực dân Pháp

Kháng chiến đã thành công.

Mỹ xâm lược đã cút

Ngụy tay sai đã nhào

Non sông ta thống nhất

Dân tộc ta tự hào.

Nay nước nhà hội nhập

Đổi mới rất thành công

Sánh vai cùng bè bạn

Xứng danh đất Tiên Rồng.

Lòng dân tin vào Đảng

Giang sơn ta vẻ vang

Đàng hoàng và to đẹp

Càng ngày càng mở mang.

Những người con đất Việt

Yêu Tổ quốc quang vinh

Kỷ niệm ngày Quốc khánh

Nhớ Bác Hồ Chí Minh.

(*) Tuyên ngôn Độc lập ngày Quốc khánh 2/9/1945


Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục