Mường động quê em
Cây trái đầy đồng.
Hoa văn khung dệt
Tâm hồn mát trong.
Việc nhà siêng năng
Bàn tay sương nắng.
Tình yêu nồng thắm
Ấm áp gia đình.
Hoa trái rung rinh
Hương rừng, hương núi
Cơm lam bên suối
Chim rừng líu lo.
Mùa cam, mùa ngô
Sắc vàng của bản

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục