Bốn mùa thôn, bản trổ hoa
Ong bay chim lượn đậm đà chiều say
Sương chiều ẩn suối, che mây
Bi, Vang, Thàng, Động hương bay khắp Mường.
Đồng xanh hoa thắm, nếp thơm
Sông Bùi, sông Lạng…gió vờn sóng reo
Cồng chiêng ngày hội trong veo
Hương hoa, hương tóc nắng theo về nhà
Sông Bôi, sông Bưởi, sông Đà…
Dòng đầy nước mát, quả ra ngọt ngào.
Cánh rừng già cây vươn cao
Đất lành lên sắc thuở nào còn thơm.
Suối rừng, người tắm sóng dồn
Tóc dài gội gió, mùa thương đợi chờ.
Về Mường thăm lúa, xem ngô
Vấn vương hoa trái bây giờ vẫn say.


Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục