Mùa thu về rồi đó có phải không
Cái nóng bức ngày nào còn vương vấn
Lá bay bay rơi trên đường lớn
Lá vương trên đầu trên tóc em tôi
Mùa thu về lễ hỏi cưới nay mai
Và gác lại chờ ngày êm ả
Nhà cách nhà, xã cách xã cách thôn
Anh ra đi vào phía Nam chống dịch
Cả nước chung tay cả nước đồng lòng
Cân gạo nghĩa tình, những gói mỳ tôm
Buồng chuối, mớ rau ta cùng giúp bạn
Đêm thao thức ở bên người bệnh
Nghĩa đồng bào Nam - Bắc thân yêu
Tình dân tộc tình người cao cả
Mùa thu về ta vượt lên tất cả
Chống dịch như chống giặc em ơi
Thắng dịch bệnh ta chung vui hôn lễ.


Lưu Đăng Hồng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục