(HBĐT) - Tinh thần Cách mạng Tháng Mười

Trăm năm vẫn tỏa sáng ngời niềm tin

Lãnh tụ vĩ đại Lê-nin

Đã cho nhân loại vững tin sức mình

Vùng lên! Ta hãy vùng lên

Phá xiềng nô lệ giành quyền tự do

Xây đời hạnh phúc ấm no

Đất nước độc lập, tự do, hòa bình

Xua đi vấn nạn đao binh

Xóa kiếp nô lệ, bình minh cuộc đời

Tinh thần Cách mạng Tháng Mười

Ngôi sao rực sáng bầu trời Việt Nam.


Nguyễn Quốc Lập

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục