Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng 
Pháp bên thua trận, kéo cờ hàng!
Mở ra trang sử vàng oanh liệt 
Năm sáu ngày đêm, thế tiến công 
Tướng Giáp chỉ huy, toàn mặt trận 
Dân công, bộ đội, gắng bền lòng 
Tập trung sức mạnh, ra tiền tuyến 
Hang ổ (*) thực dân cũ chuyển rung. 

(*) Cứ điểm cuối cùng Đồi A1 bị khối bộc phá lớn Bộ đội ta 
cho nổ tung, mở đường cho Đoàn quân chiến thắng xông lên
cắm lá cờ Quyết chiến Quyết thắng trên nóc hầm 
Tướng Đờ Cát Tơ Ri bại trận. 

Trần Quốc Luận 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục