Ông Nguyễn Văn Thành (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi chiếm đoạt tài sản công bị phạt tiền theo các mức nào?

Trả lời: Điều 12, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước, quy định phạt tiền đối với hành vi chiếm đoạt tài sản công mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự (nắm giữ, sử dụng tài sản công mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép) theo các mức phạt sau:
- Từ 1 - 5 triệu đồng đối với tài sản công giá trị dưới 100 triệu đồng;
- Từ 5 - 10 triệu đồng đối với tài sản công giá trị từ 100 triệu đồng trở lên;
- Từ 10 - 20 triệu đồng trong trường hợp chiếm đoạt trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô.


V.H (TH)


Các tin khác


Quy định về hồ sơ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Thoa (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động ở huyện nghèo làm hồ sơ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài cần những giấy tờ gì?

Quy định hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên

(HBĐT) - Bạn Nguyễn Xuân Hòa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định thanh niên được hỗ trợ tạo việc làm như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định quyền và nghĩa vụ của người thứ ba giữ tài sản thế chấp Tin vắn tắt (sapo)

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Hòa (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người thứ ba giữ tài sản thế chấp có những quyền và nghĩa vụ gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục