(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tân (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội thì bị xử phạt như thế nào?


Trả lời: Điều 323, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có như sau:
- Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100 - dưới 300 triệu đồng; thu lợi bất chính từ 20 - dưới 100 triệu đồng; tái phạm nguy hiểm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 - 10 năm: tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300 triệu - dưới 1 tỷ đồng; thu lợi bất chính từ 100 - dưới 300 triệu đồng.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 - 15 năm: tài sản, vật phạm pháp trị giá 1 tỷ đồng trở lên; thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

V.H (TH)Các tin khác


Các hình thức Nhà nước trao quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Huệ (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất bằng những hình thức nào?

Quy định trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Phương (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm gì trong bảo vệ  công trình thủy lợi?

Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật (NKT)?

Quy định về bảo vệ môi trường trong canh tác

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Liên (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo vệ môi trường trong canh tác phải đảm bảo các yêu cầu gì?

Biện pháp hỗ trợ phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia gồm những biện pháp nào?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục