Cử tri huyện Đà Bắc kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tiếp tục đầu tư, xây dựng kè chống sạt lở xóm Săng Trạch, xóm Bờ, xã Vầy Nưa hiện nay đã dừng thi công, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của các hộ dân?

UBND tỉnh trả lời: Dự án kè bảo vệ dân cư xóm Bờ và xóm Săng Trạch, xã Vầy Nưa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND, ngày 6/8/2010 với tổng mức đầu tư 76,581 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn khác, trong đó, UBND huyện Đà Bắc được giao làm chủ đầu tư dự án. Dự án đã được triển khai từ tháng 10/2011 đến năm 2013 và đã được cấp vốn 28 tỷ đồng. Dự án thuộc danh mục đình hoãn tiến độ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/2/2011 của Chính phủ, theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý cho dừng thực hiện dự án trong giai đoạn 2016-2020 tại Văn bản số 768/UBND-NNTN, ngày 15/6/2017 về bổ sung nguồn hoặc đình hoãn thi công.

Để tiếp tục triển khai dự án kè sạt lở bảo vệ dân cư cho các xóm trong dự án, UBND tỉnh giao UBND huyện Đà Bắc lập kế hoạch bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Đầu tư công.

                                                                                  P.V (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Dự án đường UBND xã Thái Thịnh đi xóm Bích, Trụ thực hiện theo đúng quy mô 

(HBĐT) - Cử tri TP Hòa Bình hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thi công, hoàn thiện 600 m đường từ UBND xã Thái Thịnh đi xóm Bích, Trụ; làm rõ phản ánh của nhân dân về việc cắt kinh phí xây dựng 600 m đường này để làm đường đi trung tâm xã có đúng quy định không? 

Quy định xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm

Bà Bùi Thị Hiền (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp tiếp nhận tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì xử lý như thế nào?

Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

(HBĐT) - Ông Hoàng Văn Hiền (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết tổ chức, cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục