(HBĐT) - Cử tri huyện Mai Châu kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, bố trí kinh phí xây dựng thêm bể nước sạch cho các xóm trên địa bàn huyện (xóm Thung Mài, xã Hang Kia). Hiện nay, công trình nước sạch không đủ phục vụ nhu cầu của nhân dân.


UBND tỉnh trả lời: Việc đầu tư các nguồn vốn để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh hàng năm đều được UBND tỉnh quyết định đầu tư. Do đó, yêu cầu UBND huyện Mai Châu rà soát, lập danh mục và dự trù kinh phí các công trình cấp nước sinh hoạt cần xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trên địa bàn huyện (đặc biệt cần nêu rõ nguyên nhân thiếu nước của xóm Thung Mài, xã Hang Kia, vì xóm Thung Mài đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 11 bể chứa nước mưa, trong đó có 6 bể 8 m3, 5 bể 10 m3 tại Quyết định số 1941/QĐ-UB ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh) để đưa vào kế hoạch hàng năm theo Luật Đầu tư công, trình UBND tỉnh làm căn cứ giao các sở, ngành xem xét bố trí kinh phí hàng năm theo quy định.


P.V (TH)


Các tin khác


Quy định chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Trần Thị Thùy (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp nào?

Quy định xử lý người có hành vi tham nhũng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Thạo (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc xử lý người có hành vi tham nhũng được quy định như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Trang (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) bị xử phạt như thế nào?

Quy định cơ sở vật chất nuôi trồng thủy sản trong ao

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tiến (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết cơ sở nuôi trồng thủy sản trong ao phải đáp ứng những điều kiện gì về cơ sở vật chất?

Quy định chuyển đất trồng lúa nước sang mục đích sử dụng phi nông nghiệp

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huệ (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc chuyển đất trồng lúa nước sang mục đích sử dụng phi nông nghiệp được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục