(HBĐT) - Cử tri huyện Mai Châu kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, bố trí kinh phí xây dựng thêm bể nước sạch cho các xóm trên địa bàn huyện (xóm Thung Mài, xã Hang Kia). Hiện nay, công trình nước sạch không đủ phục vụ nhu cầu của nhân dân.


UBND tỉnh trả lời: Việc đầu tư các nguồn vốn để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh hàng năm đều được UBND tỉnh quyết định đầu tư. Do đó, yêu cầu UBND huyện Mai Châu rà soát, lập danh mục và dự trù kinh phí các công trình cấp nước sinh hoạt cần xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trên địa bàn huyện (đặc biệt cần nêu rõ nguyên nhân thiếu nước của xóm Thung Mài, xã Hang Kia, vì xóm Thung Mài đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 11 bể chứa nước mưa, trong đó có 6 bể 8 m3, 5 bể 10 m3 tại Quyết định số 1941/QĐ-UB ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh) để đưa vào kế hoạch hàng năm theo Luật Đầu tư công, trình UBND tỉnh làm căn cứ giao các sở, ngành xem xét bố trí kinh phí hàng năm theo quy định.


P.V (TH)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Dự án đường UBND xã Thái Thịnh đi xóm Bích, Trụ thực hiện theo đúng quy mô 

(HBĐT) - Cử tri TP Hòa Bình hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thi công, hoàn thiện 600 m đường từ UBND xã Thái Thịnh đi xóm Bích, Trụ; làm rõ phản ánh của nhân dân về việc cắt kinh phí xây dựng 600 m đường này để làm đường đi trung tâm xã có đúng quy định không? 

Quy định xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm

Bà Bùi Thị Hiền (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp tiếp nhận tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì xử lý như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục