(HBĐT) - Ông Bùi Văn Lạc (Kim Bôi) hỏi: Quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 ở cơ sở chúng tôi thấy có nhiều hộ đã được công nhận thoát nghèo, nhưng mức sống chỉ tương đương hộ cận nghèo (nguy cơ tái nghèo cao). Đề nghị cho biết có quy định nào về mức hỗ trợ cho hộ trung bình mới thoát nghèo hay không? 

Trả lời: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, tháng 2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTC "Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”. Tại điểm g, Khoản 1, Điều 7 quy định: "Ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo” và điểm g, Khoản 1, Điều 10 quy định: "Mức hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan T.Ư quyết định (đối với dự án do Bộ, cơ quan T.Ư trực tiếp thực hiện), UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định (đối với dự án do địa phương thực hiện). Đảm bảo mức hỗ trợ hộ mới thoát nghèo không vượt quá mức hỗ trợ hộ cận nghèo, mức hỗ trợ hộ cận nghèo không vượt quá mức hỗ trợ hộ nghèo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, quy mô, tính chất của từng dự án, mô hình theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và khả năng của ngân sách địa phương”.

Như vậy, các hộ có mức sống trung bình (nếu thuộc hộ mới thoát nghèo) có thể được hưởng mức hỗ trợ theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, phải căn cứ vào điều kiện cụ thể tại địa phương, được HĐND, UBND xem xét quyết định việc huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ các hộ trung bình khi tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo thẩm quyền.                 
 L.N (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Dự án đường UBND xã Thái Thịnh đi xóm Bích, Trụ thực hiện theo đúng quy mô 

(HBĐT) - Cử tri TP Hòa Bình hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thi công, hoàn thiện 600 m đường từ UBND xã Thái Thịnh đi xóm Bích, Trụ; làm rõ phản ánh của nhân dân về việc cắt kinh phí xây dựng 600 m đường này để làm đường đi trung tâm xã có đúng quy định không? 

Quy định xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm

Bà Bùi Thị Hiền (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp tiếp nhận tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì xử lý như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục