(HBĐT) - Ông Trần Văn Tiến (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người được đặc xá có những quyền và nghĩa vụ gì? Trả lời: Điều 20, Luật Đặc xá quy định người được đặc xá có quyền sau đây:

- Được cấp giấy chứng nhận đặc xá;
- Được chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan giúp đỡ để hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện về việc làm, ổn định cuộc sống;
- Được hưởng các quyền khác như người đã chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật.
Người được đặc xá có nghĩa vụ sau đây:
- Xuất trình giấy chứng nhận đặc xá với UBND cấp xã hoặc tổ chức, đơn vị quân đội nơi người đó về cư trú hoặc làm việc;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết;
- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

V.H (TH)

Các tin khác


Quy định về bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại tại tòa án

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại (HG, ĐT) tại tòa án?

Chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước có chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên như thế nào?

Quy định thời gian thử việc của người lao động

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về thời gian thử việc của người lao động?

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Chế độ của công an viên nghỉ công tác theo Nghị định số 73 của Chính phủ Cử tri hỏi: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm có kế hoạch phân bổ kinh phí để chi trả chế độ của công an viên nghỉ công tác theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 7/9/2009 của Chính phủ.

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành

(HBĐT) - Cử tri hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn quan tâm đến công tác thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng cho đối tượng là cán bộ, công chức. Hiện nay, một số trường hợp đã làm hồ sơ nhưng chưa được giải quyết.

Điều kiện an toàn phòng cháy đối với khu dân cư

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục