(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:
 Điều 22, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước, hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân được quy định như sau:
- Phạt tiền từ 500 nghìn - 1 triệu đồng đối với hành vi:
+ Không báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
+ Báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
- Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi:
+ Không lập phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
+ Lập phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.


V.H (TH)

Các tin khác


GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

(HBĐT) -Ông Bùi Văn Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn (CĐDCT) cần đáp ứng điều kiện gì, giao những khu rừng nào?

Quy định nghĩa vụ của người phải thi hành án

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huệ (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người phải thi hành án (THA) có những nghĩa vụ gì?

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Dũng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về giá trị pháp lý của văn bản công chứng như thế nào?

Quy định xử phạt lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn bị xử phạt như thế nào?

Quy định xử phạt tội lừa dối khách hàng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội lừa dối khách hàng bị xử phạt như thế nào?

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm những biện pháp nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục